Dejiny prvého slovenského gymnázia v Revúcej nám priblíži výstava v Múzeu školstva a pedagogiky

24.09.2012

     V utorok 25. septembra 2012 o 16.30 hod. bude v priestoroch Múzea školstva a pedagogiky v Bratislave na Hálovej ul. slávnostne otvorená výstava Prvé slovenské gymnázium Revúca. 150 rokov. Vznikla pri príležitosti 150. výročia založenia gymnázia v Revúcej a záštitu nad ňou prevzal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič. Trvať bude do konca budúceho roka.
     Výstava je rozdelená na dve časti. Prvá časť približuje Revúcu v dobe vzniku gymnázia. Návštevníci sa zoznámia s mestom, budú môcť spoznať jeho hlavné dominanty - mestskú radnicu či evanjelický kostolík, ale aj najvýraznejšie osobnosti slovenského národného života, ktoré boli so vznikom a budovaním gymnázia späté.
     Druhá časť výstavy  nás zavedie do samotnej školy. Priblíži atmosféru školskej triedy z druhej polovice 19. storočia s drevenými lavicami, stolom pre učiteľa a tabuľou. Verejnosť si môže prezrieť učebné pomôcky a učebnice, z ktorých sa na gymnáziu učilo.
     Záver je venovaný reflexii histórie revúckeho gymnázia prostredníctvom publikácií o dejinách školy. Výstava bude sprevádzaná vzdelávacími programami pre základné i stredné školy.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku