Chémia má na Slovensku budúcnosť

15.03.2017
     Najlepší stredoškolskí chemici si po roku opäť zmerali sily na celoštátnom kole Chemickej olympiády. Zlaté medaily putovali tento rok do Martina a Banskej Štiavnice.
     Na pôde Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a v priestoroch Inštitútu pre verejnú správu v Bratislave zišlo viac ako 50 študentov z celého Slovenska, aby si v celoštátnom kole 53. ročníka Chemickej olympiády preverili svoje vedomosti z chémie. Organizátorom celoštátneho kola Chemickej olympiády bola IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.
     Pre súťažiacich v kategórii A pozostávala olympiáda z dvoch častí – teoretickej a praktickej. Kým na teórii museli študenti preukázať vedomosti z anorganickej a analytickej chémie, fyzikálnej chémie, organickej chémie a biochémie, praktická časť preverila znalosti z analytickej chémie a organickej syntézy. Svoje vedomosti najlepšie zúročil a cenné prvé miesto získal Martin Orságh z Gymnázia J. Lettricha v Martine. Zo striebornej medaily sa tešil Samuel Andrejčák z Gymnázia V.B. Nedožerského v Prievidzi.Bronzová medaila patrí Soni Macekovej z Gymnázia M.R. Štefánika v Nových Zámkoch.
     V kategórii EF získal zlato Ondrej Hruška zo Strednej priemyselnej školy S. Mikovíniho v Banskej Štiavnici, ktorý sa v predchádzajúcom ročníku umiestnil na druhom mieste. Druhé miesto tento rok patrí Dominikovi Hoppejovi zo Strednej zdravotníckej školy, Moyzesova 17 v Košiciach a bronzová medaila putuje do rúk Ivane Roškovej zo Strednej odbornej školy, Štefánikova 39 vo Svite.
     Okrem toho boli udelené aj špeciálne ceny. Cenu dekana Prírodovedeckej fakulty UK získal v kategórii  A  Michal Chovanec z Gymnázia V. B. Nedožerského, Prievidza  a v kategórii EF Ondrej Hruška, zo SPŠ S. Mikovíniho, Banská Štiavnica.
Cenu dekana Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave získal v kategórii A Martin Orságh, Gymnázium J. Lettricha, Martin a v kategórii EF Ivana Rošková, SOŠ, Štefánikova 39, Svit.   
     Najlepších súťažiacich v najbližšom období čaká sústredenie, na ktorom sa určí definitívne zloženie štvorčlenného tímu, ktorý bude reprezentovať Slovensko na Medzinárodnej chemickej olympiáde, ktorá sa bude konať v termíne 6.-15. júla 2017 v thajskom Bangkoku. Okrem toho, dvaja súťažiaci sa v máji zúčastnia Olympiády Európskej únie v prírodných vedách v Kodani a dvaja Grand Prix Chimique, ktorá sa bude tento rok v októbri konať v srbskom meste Valjevo.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku