Chcete študovať v zahraničí? Peniaze nie sú problém

27.01.2015
     Veľa mladých ľudí túži získavať skúsenosti v zahraničí. Len časť z nich však nasleduje svoje sny, ostatní sa vzdajú s výhovorkou, že na to nemajú dosť schopností alebo financií. Michal Magušin (25) patrí medzi tých vytrvalých. A je dôkazom toho, že peniaze nie sú problém. Jeho otec je robotník na malej vodnej elektrárni, mama je zdravotná sestra a má 12 súrodencov. Aj napriek tomu absolvoval študijné pobyty v USA a už štvrtý mesiac študuje na univerzite v Londýne.
     Podobne ako mnoho rovesníkov, aj Michal začal študovať na slovenskej vysokej škole. Počas štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave sa zapísal na vzdelávací program pre univerzitných študentov, ktorého cieľom je všestranný rozvoj osobnosti. Tu stretol ľudí, ktorí študovali na prestížnych zahraničných univerzitách a prirodzene začal uvažovať, ako by podobná skúsenosť zmenila jeho život.
     Hoci si spočiatku neveril, okolie, najmä jeho pedagógovia, ho motivovalo absolvovať študijné pobyty v USA a neskôr si podal prihlášku na univerzitu do Londýna. Michal zistil, že ak je človek odhodlaný, prekážky sa dajú zdolať. Dokonca aj tie finančné, ktoré sú pre mnohých mladých ľudí najväčším strašiakom. A tak už štvrtý mesiac študuje medzinárodnú žurnalistiku na City University London.
     „Štúdium v Londýne mi otvorilo nové možnosti. Stretávam profesionálov vo svojom odbore, na moje prednášky chodia pracovníci najväčších svetových médií, novinári, ktorí sa vrátili z Afganistanu alebo Sýrie,“ hovorí Michal, ktorý sa štúdia v zahraničí pôvodne obával, no teraz vidí, aké je pre neho prínosom.
Po skončení štúdia si Michal chce nájsť prácu vo výbornom svetovom médiu, nabrať čo najviac skúseností a po dvoch či troch rokoch sa vrátiť na Slovensko. Mladým ľuďom, ktorí uvažujú o štúdiu v zahraničí odkazuje, aby sa nevzdali svojich snov a najmä, aby využili možnosti, ktoré školy a rôzne organizácie poskytujú.
     „Michal je pre nás skvelým príkladom toho, že ak mladý človek chce a nevzdáva sa, svoju cestu si nájde. Dúfam, že aj jeho príbeh motivuje ďalších, ktorí uvažujú nad získavaním vedomostí a skúsenosti v zahraničí. Lebo, ako hovorí Michal, peniaze nie sú problém,“ hovorí Veronika Rosputinská, PR manažérka organizácie IUVENTA.
 
     Erasmus+ je program Európskej únie, ktorý podporuje medzinárodné aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Program dáva príležitosť študentom, žiakom odbornej prípravy, pedagogickým zamestnancom, pracovníkom s mládežou a dobrovoľníkom stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky, zručnosti a zamestnateľnosť. Na Slovensku je národnou agentúrou programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu práve IUVENTA ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
 
Video s Michalom Magušinom
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku