Chcete sa vzdelávať a nadobúdať skúsenosti v zahraničí? Získajte grant a vycestujte

02.12.2014
      V rámci programu Európskej únie Erasmus+, na Slovensku zastrešovaného organizáciami IUVENTA a SAAIC, majú študenti a zamestnanci vysokých škôl, školskí zamestnanci, žiaci a zamestnanci odborného vzdelávania a prípravy, pracovníci vo vzdelávaní dospelých, všetci mladí a tí, ktorí s mládežou pracujú, možnosť získať na svoje nadnárodné vzdelávanie a aktivity v oblasti podpory práce s mládežou grant.
     Jediné, čo treba urobiť, je v stanovenom termíne predložiť návrh na projekt a veriť v jeho úspech. Predkladacími termínmi za oblasť mládeže sú 4. február 2015, 30. apríl 2015 a 1. október 2015.
     IUVENTA a SAAIC zorganizovali v dňoch 24. – 26. novembra 2014 Informačné dni k Výzve Erasmus+ na podávanie návrhov projektov na rok 2015. Stretnutia s verejnosťou prebehli postupne v Bratislave, Zvolene a Košiciach a zástupcovia oboch inštitúcií počas nich informovali o možnostiach, ktoré program Erasmus+ ponúka.
     Vedeli ste napríklad, že ako mladý človek môžete vycestovať do zahraničia a spoločne so skupinou svojich priateľov diskutovať na témy, ktoré ovplyvňujú váš život v spoločnosti? Zároveň Erasmus+ ponúka možnosť absolvovať dobrovoľnícku službu v krajinách EÚ a partnerských krajinách, počas ktorej dobrovoľník prostredníctvom neformálneho vzdelávania získa potrebné zručnosti a vedomosti  zamerané na svoj osobnostný rozvoj, ako aj profesionálny základ do budúceho povolania.
     Pracovníkom s mládežou program ponúka možnosť výmeny skúseností a pracovných prístupov v rámci práce s mládežou. Lákavou je aj možnosť jazykovej podpory prostredníctvom on-line nástrojov až v šiestich jazykoch – angličtine, nemčine, španielčine, francúzštine, taliančine a holandčine.
     Všetky tieto, a mnoho ďalších užitočných informácií, sa mali možnosť dozvedieť návštevníci Informačných dní v Bratislave, Zvolene a Košiciach, najbližšie sa podobná informačná aktivita uskutoční už 10. decembra 2014 v Trenčíne. Séria ďalších sa pripravuje na január 2015 a prebehne v krajských mestách. Všetky dôležité informácie sa dozviete aj na internetovej stránke http://www.erasmusplus.sk/.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku