Českí odborníci sa budú pri zabezpečení maturít pravdepodobne inšpirovať slovenskými kolegami

26.04.2013
     Zabezpečenie logistiky, príprava testov a finančné náklady na písomné maturity na Slovensku boli hlavnou témou dnešného stretnutia riaditeľky Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) Romany Kanovskej a delegácie českého Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy pod vedením riaditeľa odboru vzdelávania Tomáša Zatloukala. Česká delegácia sa zúčastnila tento týždeň na medzinárodnej konferencii o duálnom odbornom vzdelávaní v Bratislave a rokovanie na pôde NÚCEM bolo súčasťou jej programu.
     Obe strany  si vymenili skúsenosti z logistickej, odbornej a metodickej prípravy, aj finančnej náročnosti písomných maturitných testov. „Česká strana má veľký záujem zefektívniť nielen proces, ale aj finančné náklady na zabezpečenie štátnych písomných maturít. V tejto súvislosti môžem potvrdiť, že na Slovensku robíme všetky racionalizačné opatrenia, aby finančné nároky na maturity boli čo najnižšie pri dodržaní kvality a efektivity výstupov. V porovnaní so Slovenskom je situácia v Českej republike ťažšia,“ konštatovala riaditeľka NÚCEM R. Kanovská.
     Rozdiel v prístupe je podľa nej v tom, že na Slovensku sú procesy okolo maturít jednoduchšie, štát nezaťažuje učiteľov množstvom technológií  a zodpovednosť za prípravu, zabezpečenie, organizáciu a vyhodnotenie maturít kladie na špecializovanú rezortnú organizáciu NÚCEM. „Využívame centralizáciu maturít a jednotného postupu, čo v konečnom dôsledku prináša väčšiu efektivitu. Externé dodávateľské služby, ktoré potrebujeme, súťažíme verejnou súťažou, čím šetríme verejné prostriedky,“ vysvetlila Kanovská.
     Do budúcnosti majú SR a ČR podobné plány, napríklad uvažujú o zavedení informačných a komunikačných technológií  do hodnotenia testov. V Českej republike overujú v rámci pilotného projektu testovanie piatakov a deviatakov s pomocou počítačov a uvažujú aj o elektornickej forme maturít. Slovensko v súčasnosti začalo úvodnú fázu realizácie národného projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania. „Zhodli sme sa na tom, že trendom testovania v budúcnosti by mohlo byť adaptívne elektronické testovanie. Pomocou takéhoto testovania by sme dokázali presnejšie monitorovať individuálnu úroveň vedomostí žiaka, ktorý na základe úspešného riešenia jednoduchšej úlohy postupne prechádza k viac a viac náročnejším,“ uzavrela riaditeľka NÚCEM Romana Kanovská.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku