Centrum excelentnosti pre kybernetickú bezpečnosť

22.07.2014
     Minister školstva Peter Pellegrini dnes prijal riaditeľa severoamerickej pobočky spoločnosti ESET v San Diegu Andrewa Lee-ho. Témami stretnutia bola kybernetická bezpečnosť a spolupráca spoločnosti ESET s našimi technickými univerzitami.
     „V San Diegu úspešne pôsobí centrum excelentnosti zamerané na kybernetickú bezpečnosť. Projekt bol vytvorený na báze verejno-súkromného partnerstva a postupne prináša ovocie. Takúto spoluprácu súkromného, verejného a akademického sektoru treba podporovať aj u nás. Preto sme sa dnes venovali tomu, ako by sme využili skúsenosti a potenciál spoločnosti ESET, ako aj ďalších partnerov, vrátane našich technických vysokých škôl,“ konštatuje minister Peter Pellegrini.
     Minister zároveň zdôrazňuje, že kybernetická bezpečnosť musí byť prioritou každej vlády. „V tejto oblasti je veľmi prínosná výmena skúseností, príklady pozitívnej praxe a hlavne inovatívne riešenia, pretože aj u nás máme potenciál, ktorý sa oplatí využiť. Oblasť kybernetickej bezpečnosti je dnes už aj o tvorbe pracovných miest,“ dodáva Peter Pellegrini.
     Slovensko, ak chce zvýšiť svoj nadregionálny potenciál v tomto dynamickom odvetví hospodárstva, malo by využiť šancu, svoje zázemie v informačno-komunikačných technológiách. Aj v tomto duchu budú nasledovať ďalšie kroky smerujúce k zriadeniu centra excelentnosti zameraného na kybernetickú bezpečnosť. Jeho prínos by bol nielen v tvorbe pracovných príležitostí, ale aj v otvorenom inkubátore pre výskum a vývoj a tiež v sieťovaní ďalších partnerov z akademického aj súkromného sektora.    
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku