Centrá voľného času musia slúžiť deťom

26.06.2012

     Dnešná tlačová konferencia poslanca NR SR Igora Hraška k budúcnosti centier voľného času je zbytočným šírením paniky a otváraním problému, na ktorý minister školstva reaguje konkrétnymi návrhmi.
    
Centrá voľného času v dnešnej dobe pôsobia podľa pravidiel, ktoré z detí robia biznis a zdroj podnikania. Dôkazom tohto tvrdenia sú aj mnohé medializované informácie o tzv. čiernych dušiach, na ktoré prispievame financiami a pritom reálne nenavštevujú krúžky záujmovej činnosti. Ďalším dôkazom sú zriaďovatelia CVČ v malých obciach, kde evidujú tisíce detí, na ktoré požadujú financie. Doposiaľ išlo o neadresnosť, ktorú meníme na priamu finančnú podporu mimoškolských voľnočasových aktivít. Súčasný stav spôsoboval to, že poznáme obec so 469 obyvateľmi, ktorá eviduje 7 101 detí v krúžkoch v centrách voľného času alebo školských strediskách záujmovej činnosti zriadených na území obce. Poznáme aj obec, ktorá eviduje 7 903 detí v krúžkoch a pritom má 1 048 obyvateľov. V duchu tohto komerčného prístupu postupuje zrejme aj obec so 638 obyvateľmi, ktorá v krúžkoch eviduje 1 692 detí. A to je len malá časť takýchto príkladov.
     Podľa ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča je namieste vytvoriť transparentný model, ktorý bude finančne podporovať reálne voľnočasové aktivity a úspešné centrá voľného času. Preto minister inicioval také zmeny, ktoré budú chrániť poctivé organizácie, kvalitné krúžky a zodpovedný prístup k hospodáreniu. V dôsledku toho rezort pripravil zmeny, ktoré upravujú podmienky pre financovanie centier voľného času. Doposiaľ CVČ mohli získavať financie na deti aj zo susedných okresov. Navrhujeme, aby po novom mohli získavať financie od detí z okolitých obcí. Vďaka tomu sa vytvorí chýbajúci systém a kontrola kvality reálnych krúžkov, ako aj kontrola, či na dieťa ide z obce 192 eur, lebo rodičia aj deti nás informujú, že tomu tak nie je. 
     Zmeny navrhované ministrom školstva Dušanom Čaplovičom zvýšia kontrolu, odstránia plytvanie, zvýšia adresnosť a peniaze presunú deťom, ktorým napokon patria. Odmietame preto politické hlasy ignorujúce navrhované zmeny, ktoré vecne riešia problémy a do systému vnášajú zodpovednosť a spravodlivosť. Ministrovi Dušanovi Čaplovičovi ide predovšetkým o dobro detí a spokojnosť rodičov.

Michal Kaliňák
hovorca ministra

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku