Cena za transfer technológií motivuje

06.10.2016
     Zvýšiť povedomie o práci vedeckých a akademických pracovníkov a podporiť prenos výsledkov ich výskumu do praxe je cieľom súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku. Aktuálne sa odovzdali ocenenia štvrtého ročníka.
     Ochrana duševného vlastníctva a jeho následná komercializácia je hlavným prvkom takzvaného procesu transferu technológií. Jeho výsledky oceňuje Centrum vedecko-technických informácií SR prostredníctvom spomenutej súťaže.
     „Snažíme sa aby toto ocenenie bolo priamym ohodnotením práce vedcov a akademikov. Cieľom je predovšetkým motivujúca funkcia súťaže, aby sa títo pracovníci zapájali do procesu ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie. Na Slovensku zastrešuje tento proces Centrum transferu technológií CVTI SR,“ hovorí Miroslav Kubiš z CVTI SR.  
     V aktuálnom štvrtom ročníku sa Inováciou s najväčším potenciálom uplatnenia v praxi stal probiotický prípravok, ktorého využitie sa predpokladá ako základ nových humánnych aj veterinárnych výživových doplnkov.
      „Inovatívnosť technológie spočíva v kombinácii ílovitej horniny alginitu a laktobacilového kmeňa. Alginit sa tu stáva stabilizujúcou látkou pri výrobe a využití probiotík. Aktuálne sme k technológii pripravili patentovú prihlášku,“
uvádza Radomíra Nemcová, jedna z pôvodkýň technológie z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.     
     V kategórii Najlepšie realizovaný transfer technológií získal ocenenie. špecializovaný nákupný vozík, vďaka ktorému je možné sledovať správanie sa spotrebiteľa.
     „Predmetom monitorovania je napríklad mozgová a srdcová aktivita nakupujúceho, ale i teplota či osvetlenie prostredia,“ uvádza Jakub Berčík, mladý doktorand zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a zároveň spolutvorca technológie.
     Aktívnu propagáciu témy transferu technológií na Slovenskej technickej univerzite (STU) v Bratislave a početné inovatívne projekty, ale predovšetkým prístup k tomuto procesu ocenila porota u Petra Peciara zo Strojníckej fakulty STU. Konkrétne išlo o technológiu multifunkčného granulátora, ktorý má svoje potenciálne využitie napríklad na briketovanie v poľnohospodárstve alebo pri výrobe súčiastok v elektrotechnickom či automobilovom priemysle.
     „Hlavnou výhodou je oproti existujúcim zariadeniam kombinácia troch zariadení v jednom, minimalizovaný čas na presun suroviny medzi zariadeniami a nižšie obstarávacie náklady. Aktuálne je technológia vo fáze laboratórneho prototypu,“ dopĺňa Peciar.        
     Ocenenia si výhercovia prevzali osobne na 6. ročníku konferencie s medzinárodnou účasťou pod záštitou Petra Plavčana, ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR - Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2016. Podujatie prebieha v dňoch 6. až 7. 10. 2016 v priestoroch CVTI SR.  
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku