Celoštátne kolá predmetových olympiád pokračujú aj v mesiaci máj

30.04.2019
      Dejepis, geografia, francúzsky jazyk a technika. To sú štyri predmety, v ktorých sa počas mája uskutočnia celoštátne kolá olympiády pre žiakov základných a stredných škôl. Ich organizátorom je Iuventa – Slovenský inštitút mládeže ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
     Celkovo 8 najlepších dvojíc si zmeria svoje sily v rámci 9. ročníka Technickej olympiády, ktorá sa bude konať 2. až 3. mája 2019 v Základnej škole Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici.
     Súčasne, 2. až 4. mája 2019 sa v Domove Speváckeho zboru slovenských učiteľov v Trenčianskych Tepliciach uskutoční 11. ročník Dejepisnej olympiády, kde si svoje vedomosti otestuje 44 súťažiacich v štyroch kategóriách.
     V dňoch 9. až 10. mája 2019 privíta Centrum účelových zariadení v Bratislave 43 najúspešnejších účastníkov 29. ročníka Olympiády z francúzskeho jazyka.
     Celoštátne kolo 47. ročníka Geografickej olympiády s 32 súťažiacimi sa uskutoční 17. až 18. mája 2019 na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku.
     V júni sa uskutočnia posledné dve celoštátne kolá . Žiaci si svoje vedomosti preveria v Biologickej olympiáde a Pytagoriáde.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku