Celoštátne kolá predmetových olympiád a postupových súťaží uzavrela biológia

22.06.2016
     Celoštátne kolo Biologickej olympiády kategórie E bolo dvadsiatym a zároveň posledným celoštátnym kolom v tomto školskom roku. Najúspešnejším súťažiacim tohto kola sa stal Jakub Jarabica, ktorý zvíťazil v odbornosti zoológia a zároveň získal cenu dekanky Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici.
     Spolu 24 žiačok a žiakov zo základných škôl a osemročných gymnázií súťažilo zoologiav dňoch 14. a 15. júna 2016 na pôde Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v troch odbornostiach, botanike, zoológii a geológii.
     V odbornosti botanika získala zlatú medailu Lucia Halčinová zo Základnej školy na Školskej ulici v Štrbe. Striebornú medailu získala Katarína Benková zo Základnej školy, Československej armády 15, v Moldave nad Bodvou a bronz si odniesla Michaela Čičková zo Základnej školy na Medňanskej ulici v Ilave.
     V odbornosti zoológia získal zlatú medailu Jakub Jarabica zo Základnej školy v Starej Bystrici, striebornú Samuel Petrov zo Základnej školy na Duklianskej ulici v Bánovciach nad Bebravou a bronz si vybojoval Marek Jurko zo Základnej školy na Štúrovej ulici v Hanušovciach nad Topľou.
      Zlatú medailu v odbornosti geológia získala Arianna Anna Potočárová zo Základnej školy v Skalitom, geologiastriebornú Terézia Strišovská zo Spojenej školy na Novohradskej ulici v Bratislave a bronzovú Dominik Horváth zo Základnej školy R. Kaufmana v Partizánskom.
     Celoštátne kolo Biologickej olympiády sa uskutočnilo na pôde Katedry biológie a ekológie a Katedry geografie a geológie Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Záštitu nad podujatím prevzali rektor UMB doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. a dekanka FPV UMB doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD.
Organizátorom celoštátneho kola Biologickej olympiády bola IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Výsledkové listiny nájdete na stránke www.olympiady.sk.
      „V tomto školskom roku zorganizovala IUVENTA 20 celoštátnych kôl predmetových olympiád a postupových súťaží, na ktorých sa stretli stovky žiakov z celého Slovenska. Veľmi nás teší, že je o olympiády stále väčší a väčší záujem, že mnohí žiaci sa vracajú každý rok, pracujú na sebe a aj z posledných miest sa vlastnou usilovnosťou dokážu prebojovať medzi víťazov. Tých najlepších teraz čakajú medzinárodné súťaže, na ktorých im držím palce,“ povedal Martin Gič, riaditeľ Odboru olympiád a súťaží organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku