Celoslovenská súťaž NAG: Keď študenti dajú prednosť počítačovým sieťam pred sociálnymi

18.03.2019
     Byť odborníkom v oblasti informačných technológií v súčasnosti znamená mať blízko k zaujímavým pracovným príležitostiam. No a stať sa v budúcnosti spomínanými odbnorníkmi, majú možno blízko študenti, ktorí sa stretnú v celosloslovenskom kole súťaže zameranej na problematiku počítačových sietí. Tento týždeň si preveria svoje znalosti.
     Teoretické vedomosti, ale aj praktické úlohy. Národné kolo súťaže pre talenty v oblasti informačných sietí NAG 2019 (Networking Academy Games) umožní po štrnástykrát študentom stredných a vysokých skôl ukázať to najlepšie. „Študenti touto formou prezentujú znalosti, ktoré získali prostredníctvom štúdia v rámci Sieťového akademikého programu. Celoštátnemu kolu predchádzali školské kolá. Súťaží sa v dvoch kategóriách. Trojčlenné družstvá študentov stredných škôl a jednotlivci,“ konkretizuje František Jakab z Technickej univerzity v Košiciach.
     Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) organizuje suťaž ako súčasť aktivít národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie. Pripravuje ju v spolupráci s ďalšími. Žilinskou univerzitou v Žiline, Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, spoločnosťou Cisco Systems a Technickou univerzitou v Košiciach. Na jej pôde sa bude konať aj spomínané celoštátne kolo súťaže, v piatok, 22. marca 2019.
„V národnom kole súťaže budú študenti najskôr riešiť online test, ktorý zhodnotí ich teoretické vedomosti a následne dostatnú praktickú úlohu, ktorú musia vyriešiť,“ uzatvára na margo súťaže Eva Kalužáková z CVTI SR, manažér publicity národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie.
O súťaži NAG sa dozviete aj prostredníctvom oficiálnej webovej stránky národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie - http://itakademia.sk.
     Jeho strategickým cieľom je vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku