Brífing ministra školstva k pozmeňujúcemu návrhu novely vysokoškolského zákona

03.02.2012

     Dnes 3. februára 2012 sa po hlasovaní v NR SR uskutoční krátky brífing ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugena Jurzycu k pozmeňujúcemu návrhu novely vysokoškolského zákona.
Poslanecký návrh prináša dve hlavné zmeny:

  • MŠVVaŠ SR bude môcť predkladať vláde SR návrh na udelenie alebo neudelenie štátneho súhlasu na pôsobenie vysokej školy bez ohľadu na návrh Akreditačnej komisie.
  • Register zamestnancov vysokých škôl s podrobnými údajmi o ich pracovnom pomere. 

Miesto a čas: NR SR, vestibul, Nám. A. Dubčeka1, Bratislava, po skončení hlasovania o 11.00 hod

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku