Brána k vedeckému poznaniu opäť otvorená

  • Dátum: 20.11.2014
     V utorok 25. novembra 2014 sa v priestoroch Centra vedecko-technických informácii SR na Lamačskej ceste v Bratislave uskutoční v poradí 5. ročník výročnej konferencie o elektronických informačných zdrojoch (EIZ) a o realizácii projektov NISPEZ a NISPEZ II s názvom „Brána k vedeckému poznaniu otvorená V“.
     Témou konferencie bude odpočet aktivít a činností projektu NISPEZ II, dosiahnutých výsledkoch v rámci projektu NISPEZ, ale i prezentácie zamerané na akvizície informačných zdrojov v CVTI SR ako inštitúcie, ktorá okrem elektronických informačných zdrojov z projektu rieši aj akvizíciu zdrojov v rámci finančných prostriedkov pridelených zo štátneho rozpočtu.
     Plánovaná je rovnako prezentácia zástupcov akademických knižníc ohľadne akvizície EIZ v zapojených inštitúciách mimo projektu NISPEZ implementovaného v CVTI SR.
     Súčasťou konferencie bude i odborný tréning či ukážky vyhľadávania v elektronických informačných zdrojov a vo Vyhľadávacom portáli pre vedu a výskum – scientia.sk.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku