Bola zverejnená ďalšia výzva na poskytnutie grantov zo Švajčiarska

08.07.2014
     Slovenskí vedci sa môžu uchádzať o grant na realizáciu projektov v rámci programu vedeckej spolupráce medzi východnou Európou a Švajčiarskom SCOPES 2013-2016. Urobiť tak môžu do 15. novembra 2014 vďaka vyhlásenej výzve na podávanie projektov v rámci schémy Inštitucionálne partnerstvá. Cieľom tejto schémy je prispieť k štrukturálnemu rozvoju a modernizácii výskumných a vzdelávacích inštitúcií vo východnej Európe.
     Zverejnená výzva je určená výskumným pracovníkom pôsobiacim vo výskumných inštitúciách vo Švajčiarsku a v krajinách východnej Európy, západného Balkánu a štátoch bývalého Sovietskeho zväzu. Hlavný žiadateľ musí byť zamestnaný vo švajčiarskej výskumnej inštitúcii, pričom žiadosť musí byť podaná elektronicky švajčiarskym hlavným žiadateľom prostredníctvom webového portálu www.mysnf.ch.
     Ďalšie informácie o programe spolupráce a podmienkach aktuálnej výzvy sú zverejnené na webovej stránke Švajčiarskej národnej nadácie pre vedu www.snf.ch.
 
     Vyhlasovateľom výzvy je Švajčiarska národná nadácia pre vedu (SNSF), ktorá v spolupráci so Švajčiarskou agentúrou pre rozvoj a spoluprácu implementuje program vedeckej spolupráce medzi východnou Európou a Švajčiarskom SCOPES 2013-2016 (s celkovým rozpočtom 16. mil. švajčiarskych frankov), a to od roku 1990. Ide o vyhlásenie v poradí už druhej výzvy, prvá výzva na podávanie návrhov projektov bola otvorená v termíne od 20. marca do 20. septembra 2013.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku