AVÍZO

13.07.2016
     Minister Peter Plavčan predstúpil pred členov Výboru pre vzdelávanie a kultúru. Výbor pôsobí v oblasti kultúrnych aspektov Únie, akými sú šírenie kultúry, kultúrne dedičstvo, kultúrna a jazyková rozmanitosť, vzdelávanie, audiovizuálna politika, kultúrne a vzdelávacie aspekty informačnej spoločnosti, mládež a šport. Výbor je zodpovedný aj za vzdelávací  program  „Erasmus+. Slovenských  ministrov vypočúvajú ohľadom programových priorít slovenského predsedníctva v Rade Európy  jednotlivé výbory europarlamentu. Minister Plavčan včera vystúpil pred výborom ITRE
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku