APVV financuje projekty všeobecnej výzvy VV 2010

26.05.2011

     Agentúra na podporu výskumu a vývoja začala s financovaním projektov podporených v rámci verejnej výzvy na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách vedy a techniky - VV 2010.
      Agentúra doteraz poskytla finančné prostriedky 138 projektom výskumu a vývoja. V rámci tejto výzvy agentúra podporí celkom 174 projektov vo výške viac ako 38 mil. eur. Na prvý rok riešenia projektov agentúra poskytne takmer 8 mil. eur.
     Všeobecná výzva VV 2010 nemala žiadne obmedzenia týkajúce sa vecného zamerania projektov. Konkrétne zameranie, ciele a vecnú náplň výskumu a vývoja určoval sám žiadateľ. Žiadosti mohli predkladať právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia bez obmedzenia príslušnosti k sektoru výskumu a vývoja.
     Do agentúry bolo doručených 717 projektových návrhov. Podané žiadosti, ktoré splnili technické a formálne podmienky, hodnotili nezávislí posudzovatelia a príslušné odborové rady. Po formálno-technickej kontrole bolo vyradených 130 žiadostí, zvyšných 587 žiadostí postúpilo do odborného hodnotenia, na základe ktorého bolo podporených 174 žiadostí. Zoznam financovaných projektov je zverejnený na webovej stránke agentúry www.apvv.sk.

Bratislava 26. máj 2011

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku