Antidopingová kontrola odhalila v minulom roku 15 nálezov

13.02.2015
      Šport bez dopingu je zdravý, spravodlivý a rovný pre všetkých. Túto zásadu by mali podľa Svetového antidopingového kódexu dodržiavať všetci športovci. Antidopingová agentúra Slovenskej republiky urobila v roku 2014 viac ako 700 kontrol, pričom odhalila 15 porušení pravidiel.
      Agentúrni komisári urobili v uplynulom roku 715 dopingových testov v 40 športoch. Odobrali 387 vzoriek moču na analýzu v akreditovanom laboratóriu.  Zvyšok tvorilo 81 Multi – drug testov, 155 THC testov a 92 Alko testov.
     Komisári urobili spolu 78 výjazdov, z toho 22 výjazdov na mimosúťažnú kontrolu, 55 na súťažnú kontrolu a 1 kombinovaný výjazd. Počas antidopingových misií zaevidovali 16 zmarených testov. „Full“ testy aplikovali najmä v atletike (67), fitnes a kulturistike (27) a cyklistike (23). Rýchle testy na zakázané látky v kombinácii s inými testami urobili najmä v dostihovom športe (123), ľadovom hokeji (80) a basketbale (56).
      Odhalili 11 nepriaznivých analytických nálezov a 4 atypické nálezy. Z 11 nepriaznivých nálezov bolo 7 športovcov slovenskej štátnej príslušnosti. Traja slovenskí športovci sa odmietli  podrobiť testom na zakázané látky za čo im zakázali športové aktivity.
     1. januára 2015 vstúpil do platnosti Svetový antidopingový kódex. Tento dokument je základom pre Svetový antidopingový program v športe, ktorý chráni základné práva športovcov. Kódex jasne vymedzuje, že do tela športovca sa nesmie dostať žiadna zakázaná látka a športovec nemôže použiť žiadnu zakázanú metódu.
     Antidopingová agentúra aktívne využíva databázový systém riadenia (ADAMS), ktorý spracúva informácie o miestach pobytu športovcov, poskytuje dáta o dopingových kontrolách a ich výsledkoch z laboratória. V minulom roku evidoval systém 395 športovcov z 51 športových zväzov v 71 disciplínach.
     Aktuálne štatistiky nájdete na stránke: www.antidoping.sk.
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku