Antidopingová agentúra SR bude užšie spolupracovať s farmaceutmi z UK v Bratislave

18.10.2017
      Memorandum o spolupráci medzi Antidopingovou agentúrou SR a Farmaceutickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave podpísali včera v Bratislave jej vedúci predstavitelia - riaditeľka Žaneta Csáderová a dekan Pavel Mučaji.
     „Boj proti dopingu je globálna záležitosť, a aby sme dokázali odborne riešiť jednotlivé aspekty potrebujeme sa spojiť s profesionálmi s rôznych oblastí. Len takto môžeme spoločne chrániť čistý šport,“ zdôraznila po podpise riaditeľka Žaneta Csáderová.
       Memorandum je založené na inovatívnom partnerstve, na princípoch vzájomnej výhodnosti a snahe o dosiahnutie nového poznania v oblasti vedy, ako neoddeliteľnej súčasti špičkového vysokoškolského a postgraduálneho vzdelávania
     Obe strany podpisom dokumentu vyjadrili svoju ochotu spolupráce pri rozvoji vzdelania, vedy a výskumu, ako aj konzultácií v oblasti povolených a zakázaných zlúčenín v športe a potvrdili svoju pripravenosť spoločne participovať na tvorbe a realizácii takých iniciatív, ktoré vyústia do spoločných postupov a do vypracovávania projektov s cieľom vytvárania podmienok na vznik nových partnerstiev v oblasti antidopingu
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku