Anketa o zákone o športe pre veľký záujem predĺžená

11.11.2014
     Anketa, ktorú vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR k novému zákonu o športe, bude o týždeň predĺžená. „Rozhodli sme sa tak pre veľký záujem laickej aj športovej verejnosti a najmä športových zväzov,“ povedal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Pellegrini. Dodal, že počas dvoch týždňov má rezort vyplnených viac ako 4 000 dotazníkov.
     Ministerstvo pripravuje úplne nový zákon o športe. „Keďže na Slovensku športujú státisíce ľudí a nový zákon sa ich dotkne, chceme do legislatívneho procesu vtiahnuť aj profesionálnych či rekreačných športovcov a poznať ich názory,“ povedal minister Pellegrini.
     Zapojiť sa do širokej diskusie o aktuálnych témach a problémoch športu, ako aj jeho budúcnosti bude môcť okrem športovej obce aj široká laická verejnosť.
     Urobiť tak môže prostredníctvom on-line dotazníka na stránke www.minedu.sk/anketa. Spracované výsledky ankety pomôžu ministerským legislatívcom pri tvorbe nového zákona o športe.
     Cieľom tejto iniciatívy je rozprúdiť celospoločenskú diskusiu k aktuálnym otázkam, ktoré v súčasnosti rieši slovenský šport a prostredníctvom novej právnej úpravy tak zaviesť do slovenského športu komplexné systémové zmeny a transparentnosť. Práve to by malo zlepšiť dôveru odbornej i širokej verejnosti k športovým hnutiam a následne priniesť aj viac finančných prostriedkov do tejto oblasti.
     Obsahovo je dotazník zameraný na širokú paletu otázok venujúcich sa témam riadenia, financovania, kontroly i efektivity manažovania súčasného slovenského športu. Respondenti tak môžu vyjadriť v ankete napríklad svoj názor, čo považujú za najväčšiu prekážku v rozvoji slovenského športu - nejednotné pravidlá, neprimerané zásahy štátu do riadenia činnosti športových klubov, nedostatočnú legislatívu, chýbajúce finančné prostriedky, neefektívnu kontrolu zo strany štátu, ako aj športových zväzov a klubov, príp. nedostatok športovej infraštruktúry či korupciu.
     Navyše, otázky adresované v rámci dotazníka športovým klubom a zväzom sa dotýkajú tiež kritérií určených pre výpočet výšky dotácií národným športovým zväzom, metodiky ich prerozdeľovania alebo konkrétnych návrhov na riešenie finančného a materiálneho zabezpečenia vybraných vrcholových športovcov v rezortných strediskách.
     Anketa sa uzatvorí v pondelok 17. novembra 2014.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku