Analytička OECD pre vzdelávanie Claire Shewbridge ocenila dynamiku Slovenska v oblasti hodnotenia výsledkov vzdelávania

31.01.2012

     Počet iniciatív zameraných na evalváciu a hodnotenie pre zvyšovanie kvality výsledkov vzdelávania bol jedným z prvých momentov, ktoré na dnešnom stretnutí s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugenom Jurzycom vyzdvihla analytička OECD pre vzdelávanie Claire Shewbridge. Podrobne ich bude Slovenská republika popisovať v Správe o hodnotiacich rámcoch pre zvyšovania kvality výsledkov vzdelávania (Review of Evaluation and Assessment Frameworks for Improving School Outcomes), ktorej cieľom je zistiť, ako môžeme zlepšiť výsledky žiakov základných a stredných škôl na Slovensku prostredníctvom systémov  hodnotenia. „Hodnotenie a spätná väzba je jedným z pilierov nášho prístupu k zvyšovaniu kvality základných a stredných škôl," povedal na stretnutí Eugen Jurzyca.
     „Spomedzi mnohých aktivít Slovenskej republiky by som chcela oceniť skutočnosť, že veľkú pozornosť venujete hodnoteniu učiteľov, keďže v iných krajinách býva táto oblasť podceňovaná," zareagovala Claire Shewbridge.
Dnes sa stretla aj so zástupcami regionálnej správy a zriaďovateľov, predstaviteľmi odborov, ako aj so zástupcami učiteľov a riaditeľov škôl.
     Jej prijatie na pôde ministerstva školstva má pripraviť podmienky na oficiálne stretnutie s externým tímom analytikov OECD, ktoré sa uskutoční v čase od 27. marca do 3. apríla 2012. Pracovná skupina bude rokovať s národnými, štátnymi a miestnymi orgánmi, radami rodičov, zástupcami škôl, učiteľskými odbormi, ale aj  agentúrami zaoberajúcimi sa otázkami evalvácie a hodnotenia. Po skončení návštevy bude správa poskytnutá inštitúciám krajiny a tiež sprístupnená verejnosti.
     Návšteva analytičky Claire Shewbridge bude pokračovať zajtra 1. februára 2012 stretnutím so štátnym tajomníkom MŠVVaŠ SR Jaroslavom Ivančom, ako aj rokovaniami s priamoriadenými organizáciami ministerstva a zástupcami študentov.
Fotogaléria

Bratislava 31. január 2012

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku