Aktuálne k problematike otvoreného prístupu na novej webovej stránke

25.04.2017
     Otvorený prístup sa prezentuje ako bezplatná a neobmedzená cesta k vedeckým informáciám. Centrum vedecko-technických informácií SR nedávno spustilo webovú stránku, na ktorej nájde odborná verejnosť potrebné informácie k tejto téme. 
     Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) ako Národný referenčný bod pre Open Access (OA) politiku Európskej komisie na Slovensku vytvorilo a v týchto dňoch sprevádzkovalo webovú stránku http://openaccess.cvtisr.sk/.
     „Hlavnou úlohou je poskytovať základné informácie a šíriť osvetu ohľadom problematiky otvoreného prístupu a slúžiť ako podporný a praktický nástroj pre vedeckých pracovníkov, ktorí chcú a potrebujú publikovať formou otvoreného prístupu,“ konkretizuje Jozef Dzivák, riaditeľ sekcie Vedecká knižnica CVTI SR.   
     Zároveň dopĺňa, že vybudovať túto všeobecnú webovú stránku pre oblasť otvoreného prístupu bolo úlohou Kontaktnej kancelárie pre Open Access, ktorej zriadenie a plnenie jej  úloh vyplýva pre CVTI SR z 37. bodu  Akčného plánu Iniciatívy pre Otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2017 – 2019.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku