Ako Vám pomôže Horizont 2020?

28.01.2015
     Horizont 2020 je najväčší a najvýznamnejší program financujúci projekty z oblasti vedy, výskumu a inovácií v EÚ počas siedmich rokov. V období 2014-2020 je na podporu hlbšieho prepojenia medzi výskumom a trhom vyčlenených takmer 80 mld. eur.
     Na lepšie oboznámenie sa s rámcovým programom Horizont 2020 Vás Národná kancelária NCP pozýva na tieto februárové podujatia:

Dátum Miesto Typ akcie Podujatie
3. 2. 2015 CVTI Bratislava Workshop Komerčná stránka projektov
12. 2. 2015 NPPC Nitra Infodeň Infodeň Potraviny, poľnohospodárstvo, bioekonómia a biotechnológia, životné prostredie, MSP, finančné otázky
23. 2. 2015 CVTI Bratislava Workshop Pripravujeme grant ERC
25. 2. 2015 CVTI Bratislava Tréning Tréning pre hodnotiteľov
25. 2. 2015 CVTI Bratislava Infodeň Akcie Marie Sklodowska-Curie
26. 2. 2015 TUKE Košice Seminár Príprava projektu pre H2020
26. 2. 2015 TUKE Košice Roadshow Malé a stredné podniky v programe H2020
27. 2. 2015 RPIC Prešov Roadshow Malé a stredné podniky v programe H2020
      Bližšie informácie o podujatiach, programe a registrácii nájdete na: http://h2020.cvtisr.sk/sk/aktuality.html?page_id=291.
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku