Ako sa využívajú finančné prostriedky ministerstva a EÚ v teréne

03.05.2016
     Aj táto otázka bola predmetom rokovania ministra školstva Petra Plavčana s primátorom Nitry a prvým podpredsedom Združenia miest a obci Slovenska Jozefom Dvončom.
     Primátor pozval ministra, aby sa prišiel pozrieť na školy v Nitre a aby sa presvedčil, ako efektívne sa využívajú peniaze z dotácií a štrukturálnych fondov.  Peter Plavčan prisľúbil, že v krátkom čase sa stretne s riaditeľmi, učiteľmi a žiakmi vybraných materských, základných a stredných škôl v regióne Nitra. Okrem novo zrekonštruovaných škôl, navštívi aj školy, ktoré čelia viacerým problémom a spoločne sa pokúsia nájsť riešenia.
     Minister Plavčan sa pýtal primátora Dvonča na jeho názor na tézy programového vyhlásenia vlády a informoval ho o pripravovaných konkrétnych opatreniach na rok 2016.
     Na záver Peter Plavčan zdôraznil, že vypočutie si názorov parterov a učiteľov priamo v teréne sú pre neho jedným z kľúčových zdrojov informácií, na základe ktorých chce realizovať reformu školstva.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku