Ako môže byť aj veda zábavou

03.02.2016
     Návod na to, ako učiť prírodovedné a technické predmety lepšie a zaujímavejšie, sa začiatkom februára dozvedeli učitelia základných a stredných škôl trenčianskeho kraja. Nie však pomocou teórie, ale overených skúseností zo zahraničia.
     Pilotný seminár k prírodovedným a technickým predmetom uskutočnilo Regionálne pracovisko Metodicko-pedagogického centra Trenčín 2. februára 2016 na základe inšpirácie z medzinárodnej konferencie EMINENT 2015 v Barcelone, kde sa zúčastnili zástupcovia MPC.
     „Na workshopoch a seminároch ma prekvapilo mnoho jednoduchých nápadov, ako žiakov hravými pokusmi a skúmaním zaujať pri výučbe prírodných a technických vied,“hovorí Miroslava Jakubeková, riaditeľka regionálneho pracoviska MPC Trenčín. „Vlastné skúsenosti, zážitky a konkrétne výsledky  robia vyučovanie príťažlivým a vedu zaujímavou,“ doplnila.
      Odborného seminára sa zúčastnilo 30 učiteľov základných a stredných škôl. Prednášala ambasádorka European Schoolnet na Slovensku Zuzana Christozová. Pútavo predstavila skúsenosti slovenských aj zahraničných škôl z oblasti využívania poznatkov vedy a techniky vo vzdelávaní. Sú nimi napríklad inovatívne metódy či moderné vyučovacie pomôcky. Christozová taktiež poskytla zúčastneným informácie o možnostiach zapojenia sa slovenských škôl do medzinárodných projektov.
     „Zaujala ma časť o možnosti využitia nanotechnológií v oblasti životného prostredia, ktorú možno do vyučovania zaradiť napríklad v ekológií, ale aj v odborných stavebných predmetoch. Už dávnejšie ma nanotechnológie zaujímali a som veľmi rada, že materiály sú v slovenskom jazyku,“ nadšene povedala Anna Orgoníková, učiteľka odborných predmetov na SOŠ stavebnej v Trenčíne.
     Slovensko je partnerskou inštitúciou Európskej školskej siete (European Schoolnet - ES), participuje na rozhodovaní Riadiaceho výboru, nominuje členov pracovnej skupiny a ambasádorov. Spoluprácu realizuje sekcia regionálneho školstva v úzkej spolupráci s MPC.ES sa orientuje na podporu vzdelávania a využívanie najnovších trendov v oblasti vedy, techniky, matematiky pre život, inovatívne prístupy k výučbe či rovnomerné zapojenie chlapcov aj dievčat do základov vedy a výskumu.
     Projekt Scientix rozvíja spoluprácu medzi učiteľmi, výskumnými pracovníkmi, kľúčovými hráčmi a ďalšími odborníkmi v oblasti STEM predmetov (STEM - science, technology, engineering and maths). Prostredníctvom siete Národných kontaktných miest si projekt Scientix kladie za cieľ osloviť učiteľov v jednotlivých krajinách, prispievať k rozvoju národných stratégií a ďalších inovatívnych prístupov k vede a ku vzdelávaniu v matematike.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku