Aj mladí môžu meniť politiku

23.04.2015
     Slovensko je krajinou mladých – takmer 40 percent obyvateľov je mladších ako 30 rokov. Majú títo ľudia možnosť ovplyvňovať veci, ktoré sa ich priamo dotýkajú či to, ako bude vyzerať ich okolie a krajina, v ktorej žijú? Áno, ak budú spolu s dôležitými dospelými ťahať „za jedno lano“.
    Zo Správy o mládeži 2014 vyplýva, že účasť mladých ľudí na rozhodovaní o veciach, ktoré sa ich priamo dotýkajú, je veľmi nízka. Dôvodom je na jednej strane ich nedôvera v osoby a inštitúcie s rozhodovacími právomocami, na strane druhej stoja dôležití dospelí, ktorí hlas mladých ľudí často podceňujú.
     Priepasť medzi týmito dvoma skupinami chce zmenšiť projekt „Za jedno lano“, ktorý má ambíciu zvýšiť záujem mladých o aktívnu účasť v tvorbe politík na všetkých úrovniach. Projekt vytvára priestor, kde môžu tvorcovia politík s mladými ľuďmi komunikovať ich jazykom a spôsobom, aký je blízky ich veku, očakávaniam a potrebám.
     V marci sa Štruktúrovaný dialóg konal v priestoroch organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. S dôležitými dospelými sa stretli mladí ľudia v Bratislave a spolu debatovali o možnostiach, ako posilniť postavenie mládeže v spoločnosti a najmä o tom, čo mladí ľudia považujú za dôležité a čo im chýba.
     Jedna skupina by privítala workoutové strediská v parkoch, ďalšia nižšie pokuty pre študentov, daňové úľavy či extra kredity pre študentov za dobrovoľnícku prácu. Najbližšie sa Štruktúrovaný dialóg uskutoční 28. – 29. apríla v Krupine a následne 19. – 20. mája v Žiline. Viac sa dozviete na www.zajednolano.sk.

     Projekt „Za jedno lano“ reprezentujú rôzne tváre, členovia viacerých politických strán, nezávislí politici, zástupcovia štátnych inštitúcií aj súkromného sektora, vedeckí pracovníci či ľudia z tretieho sektora. Sú to ľudia, ktorí sa angažujú v práci s mládežou a pripájajú sa k myšlienke projektu – ťahať za jedno lano je jediná šanca niečo zmeniť.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku