Aby žiaci mohli správne brázdiť zjazdovky

10.02.2016
     Aby na svahoch vyrastali skúsení lyžiari a snouboarďáci, musia sa neustále v zimných športoch vzdelávať aj učitelia. Metodicko-pedagogické centrum zorganizovalo pre stovku z nich lyžiarske kurzy na získanie spôsobilosti viesť lyžiarsky výcvik žiakov.
     Lyžiarsky výcvik patrí k obľúbeným športovým aktivitám žiakov. Z roka na rok sa preto ukazuje zvýšený záujem učiteľov o získanie spôsobilosti viesť lyžiarsky výcvik žiakov. Na základe novozavedeného príspevku od štátu pre žiakov na lyžiarsky výcvik bol v tomto roku o kurz zvýšený záujem oproti minulým rokom.
      Regionálne pracoviská Metodicko-pedagogického centra Bratislava, Trenčín, Banská Bystrica, Prešov a detašované pracovisko MPC Komárno organizujú pre pedagogických zamestnancov základný zjazdový výcvik. Počas mesiacov január a február plánujú v 26 skupinách vzdelávať cca 350 učiteľov základných a stredných škôl. Vzdelávania sa zúčastňujú tí učitelia, ktorí ešte kurz za ostatných päť  rokov neabsolvovali.
     "Regionálne pracovisko MPC Bratislava ako prvé realizovalo inštruktorský kurz pre učiteľov ešte začiatkom roka. „Učitelia si počas 5 dní rozšírili vedomosti o organizácii lyžiarskych výcvikov podľa platnej legislatívy, prehĺbili si poznatky z oblasti bezpečnosti na lyžiarskych svahoch, získali praktické lyžiarske zručnosti a osvojili si v praxi metodiku postupných krokov výučby zjazdového lyžovania,“vyjadrila sa M. Roučková, učiteľka kontinuálneho vzdelávania MPC pre telesnú výchovu.
     Metodicko-pedagogické centrum organizuje inštruktorské kurzy každý rok. Počas ostatných 5 rokov získalo osvedčenie viesť lyžiarsky výcvik žiakov 2 168 učiteľov a viesť snoubordingový výcvik 355 učiteľov.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku