Absolventi Detskej Univerzity Komenského si prevzali svoje diplomy

23.08.2018
     Za účasti štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľgy Nachtmannovej sa včera v Aule Univerzity Komenského v Bratislave uskutočnilo slávnostné odovzdávanie diplomov absolventom Detskej Univerzity Komenského (DUK) 2018.
      Deti - študenti DUK - mali počas jej 16. ročníka možnosť získať mnoho vedomostí z rôznych oblastí. Oľga Nachtmannová vo svojom slávnostnom prejave vyzdvihla skutočnosť, že Detská univerzita tým, že jej prednášky a workshopy pozostávajú z rôznych obsahových oblastí, poskytuje deťom možnosť spoznať rozličné sféry snaženia ľudského intelektu. Od vedy, sveta financií, cez strojárstvo, programovanie v IT sektore, energetiku, umenie, šport, až po prácu politika.
     „Je to veľká devíza, pretože takto môžete v sebe rozpoznať talent pre rozličné profesionálne smerovanie. Som presvedčená o tom, že rozhľad, ktorý ste prostredníctvom detskej univerzity získali, vám otvorí dvere pri objavovaní ďalších vedomostí a získavaní ďalších nových zručností. Pre mnohých z vás sa to určite prejaví už pri ďalšom výbere strednej a následne vysokej školy“, uviedla okrem iného vo svojom príhovore štátna tajomníčka.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku