Tlačová konferencia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

17.02.2011

     V piatok 18. februára 2011 sa o 9.00 hod. uskutoční tlačová konferencia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugena Jurzycu. Na stretnutí bude spolu so štátnym tajomníkom rezortu Jaroslavom Ivančom a riaditeľom Ústavu informácií a prognóz školstva Romanom Baranovičom informovať o projekte Debyrokratizácia regionálneho školstva. Prítomní zhodnotia, v akom štádiu realizácie je tento projekt, do kedy môžu posudzovatelia podávať podnety a zároveň predstavia pracovné skupiny, ktoré sa podieľajú na jeho príprave. 

Miesto TK: MŠVV a Š SR, Stromová 1, 4. posch., Bratislava.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku