Zajtra čaká deviatakov Testovanie 9

08.03.2011

     V stredu 9. marca 2011 absolvujú všetci žiaci 9. ročníkov základných škôl celoslovenské certifikačné Testovanie 9. Pôjde o takmer 46 000 deviatakov, vrátane žiakov so zdravotným znevýhodnením (2 375), okrem žiakov s mentálnym postihnutím. Do testovania sa zapojí 1 451 základných škôl.
     Cieľom hodnotenia je overenie úrovne vedomostí  žiakov z matematiky, vyučovacieho jazyka (slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra a ukrajinský jazyk a literatúra) a zo štátneho jazyka (žiaci s vyučovacím jazykom národnostných menšín) pri výstupe zo základnej školy. Jeho výsledky poskytujú učiteľom a riaditeľom škôl, ako aj odbornej verejnosti spätnú väzbu a komplexnejší obraz o zručnostiach a vedomostiach žiakov v testovaných predmetoch a zároveň slúžia ako jedno z kritérií pre prijatie žiakov na strednú školu.
     Školy dostanú výsledky riadneho termínu testovania svojich žiakov v elektronickej forme  dňa 28. marca 2011. Pre žiakov, ktorí sa na testovaní v hlavnom termíne z objektívnych dôvodov (najmä zo zdravotných) nezúčastnia, je určený náhradný termín 29. marca 2011.
     Za prípravu a metodické riadenie testovania zodpovedá Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM). Všetky informácie o Testovaní 9-2011 sú uvedené na jeho stránke http://www.nucem.sk/sk/testovanie_9.

Bratislava 8. marec 2011

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku