Začínajú sa letné prázdniny

30.06.2017
     Dnes 30. júna 2017 si takmer 434 000 žiakov základných škôl, približne 211 000 žiakov stredných škôl a viac ako 33 000 žiakov špeciálnych škôl prevezme z rúk svojich triednych učiteľov koncoročné vysvedčenia. Po prvýkrát si domov odnesie hodnotenie svojej celoročnej práce viac ako 60 000 prváčikov.
     „Pri príležitosti končiaceho sa školského roka 2016/2017 by som sa chcel poďakovať všetkým pedagógom za ich úsilie a vynaloženú prácu pri výchove a vzdelávaní našich detí. Veľmi si vážim ich záujem a oduševnenie odovzdávať našim žiakom vedomosti, motivovať ich k lepším výsledkom a povzbudzovať ich v túžbe po poznaní,“ poďakoval sa učiteľom minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan. „Všetkým žiakom chcem zároveň zaželať príjemné prežitie letných prázdnin, aby načerpali dostatok energie, a aby do nového školského roka nastúpili oddýchnutí a plní zážitkov,“ povedal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan.
     Dnešný deň je posledným vyučovacím dňom tohto školského roka. Po víkende sa začínajú školákom dvojmesačné letné prázdniny. Do školy nastúpia v pondelok 4. septembra 2017.  

Ilustračné foto
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku