Vyhlásenie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča k Medzinárodnému dňu detí

31.05.2012

     Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušan Čaplovič považuje otázku ochrany práv detí za súčasť formovania modernej otvorenej spoločnosti.
    
Zdôrazňuje to pri príležitosti Medzinárodného dňa detí, nakoľko sa domnieva, že deti a mládež sú v dnešnej informačnej dobe vystavené hrozbám virtuálneho priestoru, ktoré môžu mať negatívne dopady na ich budúce výzvy. Minister školstva pripomína, že informačná bezpečnosť je kľúčom k zodpovednému vývoju detí a ich ochrane pred negatívnymi stránkami internetu.
     „Ochrana práv a slobôd musí reagovať na spoločenský vývoj a trendy. Dnes sa voľnočasové aktivity a komunikácia detí a mládeže častokrát presúvajú z bezprostrednej roviny do virtuálneho prostredia internetu. Internet by sme mali vnímať ako zdroj rozličných informácií, ale často aj ako prostriedok manipulácie, navádzania na trestné činy, šírenia pornografie a iných neduhov súčasného sveta. Na to by nemali zabúdať rodičia, ktorých ratolesti trávia pri počítači veľa času, bez akejkoľvek kontroly," hovorí Dušan Čaplovič.
    
Minister školstva je otvorený úvahám o posilnení kompetenčnej výbavy verejnej ochrankyne práv smerom k ochrane detských práv a slobôd. Ombudsmanka by podľa neho mala mať ochrannú ruku nad právami detí a to tak, aby detský ombudsman bol súčasťou existujúcej štruktúry verejného ochrancu práv. Verí, že tieto ciele budú súčasťou novelizujúcej sa legislatívy a to bude taktiež príspevok k tomu, aby naša spoločnosť, vláda a štát dbali na postavenie a ochranu práv detí.

Bratislava 31. mája 2012

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku