Poznáme víťaza ankety Zlatý Amos

09.05.2017
     Dňa 8. mája 2017 sa uskutočnil v priestoroch Mestského úradu v Poprade v poradí už 11. ročník ankety Zlatý Amos spolu s podporou MŠVVaŠ SR. Záštitu nad podujatím prevzal prezident SR Andrej Kiska.
     Anketa Zlatý Amos Slovenska vyzdvihuje vzťah medzi žiakmi a učiteľmi a predstavuje zábavnú formu súťaže učiteľov so svojimi žiakmi, ktorí ich do ankety navrhli. Súčasťou celoslovenského kola je preto súťažný program pripravený učiteľmi, ktorý sa v tomto roku niesol v znamení európskych krajín. Ďalšou časťou boli pripravené videovizitky, v ktorých žiaci hovorili o svojich pedagógoch.
     Absolútnym Zlatým Amosom sa stal učiteľ etiky a občianskej náuky Peter Uhrin zo Základnej školy Karloveská 61 v Bratislave. Cenu mu odovzdala štátna tajomníčka MŠVVaŠ SR Oľga Nachtmannová, ktorá prítomných tiež pozdravila v mene pána ministra školstva.
     V tomto roku boli vyhlásené aj dve nové kategórie: Naj učiteľ národnostných menšín, ktorý vyučuje v škole s vyučujúcim jazykom národnostnej menšiny a Učiteľ bez predsudkov, ktorý pracuje so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia a z marginalizovanej rómskej komunity. Ocenenie v tejto kategórii odovzdal štátny tajomník MŠVVaŠ SR Peter Krajňák.
 
Ďalšie ocenenia získali:

Titul Amos sympaťák - Juraj Beňačka zo SŠ Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov
Titul Zlatá škola - ZŠ Krosnianska 2, Košice
Cena Jána Gašperana - Hana Viteková - SOŠ technická, Šurany
Naj učiteľ národnostných menšín - Csilla Andruska, ZŠ ul. J. Jesenského 41, Levice
Učiteľ bez predsudkov - Júliana Perečinská - ZŠ Chminianske Jakubovany
Najlepší príbeh o učiteľovi - získal David Hausleitner - SOŠ technická, Šurany
Pedagóg, na ktorého sa oplatí spomínať: Lenka Puškárová, Mária Ťavodová, Darina Výbohová, Emília Zoričáková
 
Všetkým výhercom srdečne gratulujeme.
 
     Za uplynulých desať rokov bolo v rámci ankety ocenených približne 70 učiteľov z celého Slovenska.  Do ankety sa zapojilo takmer 37-tisíc žiakov, 479 základných a stredných škôl, prišlo 623 učiteľských nominácií a odovzdaných bolo viac ako 83-tisíc eur učiteľom, žiakom a školám.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku