Minister Dušan Čaplovič ocení osobnosti v oblasti matematiky a fyziky

23.08.2012

     Z rúk ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča si v piatok 24. augusta 2012 o 9.30 hod. prevezmú ocenenia významné osobnosti v oblasti matematiky a fyziky. Slávnostné podujatie sa bude konať na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre  (Tr. A. Hlinku 1), a to v rámci konferencie organizovanej pri príležitosti 150. výročia založenia vedeckej spoločnosti matematikov a fyzikov.
     Pracovný výjazd ministra bude pokračovať o 11.30 hod. návštevou výstaviska Agrokomplex Nitra, kde si spolu s riaditeľom prezrie jednotlivé pavilóny tejto medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku