SPK vyhlásila súťaž o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice

06.10.2016
     Školské knižnice sa opäť môžu zapojiť do súťaže o najzaujímavejšie podujatie  k Medzinárodnému dňu školských knižníc. V poradí 12. ročník celoslovenskej akcie sa pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana uskutoční 24. októbra 2016. Slovenská pedagogická knižnica (SPgK) ako organizátor zverejní ocenených 30. novembra 2016. 
     Súťaž má za cieľ zábavnou formou podporiť vzťah žiakov ku knihe, školskej knižnici a čítaniu. Školy sa do nej môžu zapojiť tak, že do 17. októbra 2016 sa elektronicky prihlásia na stránke http://www.spgk.sk/?prihlaska-12-rocnik-celoslovenskeho-projektu-najzaujimavejsie-podujatie-skolskej-kniznice a v pondelok 24. októbra 2016 zorganizujú pre svojich žiakov podujatie na tému Vzájomné učenie sa žiakov v dvojiciach alebo v malých skupinách.
      Jeho stručný popis v rozsahu 3 – 5 strán textu vo formáte Word treba následne zaslať poštou najneskôr do 31. októbra 2016 na adresu Slovenská pedagogická knižnica, Hálova 6, 851 01 Bratislava (stačí poštová pečiatka z 31. októbra 2016) spolu s povinnými údajmi.
     Odborná porota bude hodnotiť súlad aktivity s témou súťaže, jej originalitu a vtipnosť, ako aj úroveň popisu podujatia z formálnej stránky. Výsledky súťaže budú zverejnené 30. novembra 2016 na webovom sídle Slovenskej pedagogickej knižnice. Víťazom venuje SPgK knižné publikácie v celkovej sume 2 000 €.
     Podrobné informácie nájdete na stránke súťaže.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku