Vyšlo ďalšie číslo Učiteľských novín

26.11.2014
Milí čitatelia, pedagogickí pracovníci,

v stredu 26. novembra 2014 vyšlo v poradí už 57. číslo Učiteľských novín, v ktorých opäť nájdete zaujímavé články či informácie.
     UN sa na titulnej strane vracajú k oceňovaniu úspešných študentov Pamätými listami sv. Gorazda pri príležitosti Dňa študentstva.
      V rozsiahlom materiáli sa noviny venujú tému pozitívnej psychológie v školstve a jej významu pre žiakov. Dočítate sa v nich taktiež o povinnej školskej dochádzke vo svete, o prebiehajúcej prehliadke výrobkov a služieb stredných odborných škôl JUVYR, ako aj o množstve zaujímavých akcií a aktivít v školstve.
      Najnovšie číslo Učiteľských novín nájdete v elektronickej podobe na stránke národného projektu ŠIOV.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku