Pracovný výjazd ministra školstva na východné Slovensko

09.04.2014
     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič navštívi vo štvrtok 10. apríla Základnú školu v Pustých Úľanoch, kde sa uskutoční celoslovenská súťaž v stavaní a programovaní robotov RoboCup 2014. Predpokladaný príchod na akciu je o 14.00 hod.
     V rámci štvrtkového výjazdu sa minister ďalej zúčastní od 18.00 hod. na celoslovenskom sneme Asociácie základných umeleckých škôl SR EMU – Slovakia na Štrbskom Plese.
      Pracovný program ministra bude v piatok 11. apríla pokračovať oslavami 20. výročia vzniku Evanjelického gymnázia J. A. Komenského v Košiciach. Od 8.30 hod. sa začnú Služby Božie v Evanjelickom a. v. kostole. Po bohoslužbe bude program pokračovať Slávnostnou akadémiou v Dome umenia v Košiciach.
      Následne sa minister presunie do Bytče, kde sa organizuje Celoslovenská odborná konferencia s medzinárodnou účasťou „Hra v predprimárnej edukácii“  a 20. Snem Spoločnosti pre predškolskú výchovu. Predpokladaný príchod do Domu kultúry na Treskoňovej ulici je o 15.00 hod.
      Záver pracovného výjazdu ministra školstva bude ukončený na Večere olympionikov Soči 2014 v Bratislave o 17.30 hod. v Radošinskom naivnom divadle.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku