Zo školy do zamestnania

18.02.2014
     Štátny inštitút odborného vzdelávania pokračuje v aktivitách zameraných na propagáciu stredného odborného školstva, zdôrazňovanie jeho výhod, ako aj predstavenie atraktívnosti remesiel a šance žiakov na zamestnanie sa po stredoškolskom štúdiu na odbornej škole.
     V týchto dňoch sa do škôl a k rodičom postupne dostane informačná brožúra „ZO ŠKOLY DO ZAMESTNANIA“. K dispozícii je aj na webe rezortu školstva a ŠIOV.
     Informačná brožúra „Zo školy do zamestnania“ je prehľadom poskytovaných výhod odborného vzdelania, a to v celej jeho šírke, počnúc benefitmi, ktoré získaním príslušného stupňa odborného vzdelania (od nižšieho, cez úplné až po vyššie), vrátane nadväzujúceho štúdia, ktorými sú nadstavbové štúdium, kvalifikačné pomaturitné štúdium, špecializačné pomaturitné štúdium, ako aj vyššie odborné štúdium.
     Od dnešného dňa bude k dispozícii na web stránke ministerstva školstva, Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, ako aj ďalších partnerov, ktorí nás podporujú v úsilí o čo najväčšiu informovanosť pri rozhodovaní sa o výbere stredoškolského štúdia.
     „Naša asociácia oceňuje túto aktivitu, ktorá zvyšuje informačnú a výpovednú hodnotu o stredoškolskom odbornom vzdelávaní. Najmä teraz, kedy sa žiaci základných škôl rozhodujú o stredoškolskom štúdiu, je zdrojom aktuálnych a precízne spracovaných informácií,“ konštatuje Alžbeta Dianovská z Asociácie výchovných poradcov.
     Prezident Združenia pre rozvoj stredoškolského odborného vzdelávania a prípravy František Tamašovič na margo informačnej brožúry dodáva: „Stredné odborné školy pravidelne organizujú podujatia, na ktorých žiakom základných škôl predstavujú remeslá a význam odborného vzdelania pri hľadaní zamestnania. Preto sme podporili túto aktivitu a svojich členov budeme informovať o elektronickej brožúre.“   
     O štúdiu na strednej škole sa rozhoduje 42 859 žiakov deviatych ročníkov základných škôl. Štruktúra stredných škôl na Slovensku je tvorená 247 gymnáziami, 15 konzervatóriami a 462 strednými odbornými školami. Veríme, že aj týmto krokom prispejeme k lepšej informačnej orientácii žiakov pri výbere správnej strednej školy.
             
Michal Kaliňák
hovorca ministra
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku