Víkendový program ministra Dušana Čaploviča

14.12.2013
     Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušan Čaplovič navštívil v sobotu 14. decembra 2013 Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave. Po stretnutí s rektorom školy si pozrel vystavené semestrálne práce študentov z oblasti architektonickej tvorby, maľby, dizajnu, fotografie, nových médií či grafiky.
     Popoludní sa minister školstva zúčastnil na plaveckých pretekoch telesne a zrakovo postihnutých športovcov klubu Dolphins. Podujatie, ktorým športovci ukončili tohtoročnú plaveckú sezónu, sa uskutočnilo v zariadení komunitnej rehabilitácie Gaudeamus na Mokrohájskej ul. 3 v Bratislave.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku