Navigácia

Výzvy v roku 2019

Výzva HLAS/R/2020

Výzva pre registrované organizácie v programe HLAS MLADÝCH na roky 2018 - 2020 na predkladanie žiadostí na prehodnotenie napĺňania kritérií v rámci štandardov programov (Výzva HLAS/R/2020)

Sprievodca pre registrovaných žiadateľov v programe HLAS MLADÝCH

 

Výzva SLUŽBY/1/R/2020

Výzva pre registrované organizácie v programe SLUŽBY PRE MLADÝCH 1 na roky 2018 - 2020 na predkladanie žiadostí o prehodnotenie napĺňania kritérií v rámci štandardov programu (Výzva SLUŽBY/1/R/2020)

Sprievodca pre registrovaných žiadateľov v programe SLUŽBY PRE MLADÝCH 1

Výzva SLUŽBY/2/R/2020

Výzva pre registrované organizácie v programe SLUŽBY PRE MLADÝCH 2 na roky 2018 - 2020 na predkladanie žiadostí o prehodnotenie napĺňania kritérií v rámci štandardov programu (Výzva SLUŽBY/2/R/2020)

Sprievodca pre registrovaných žiadateľov v programe SLUŽBY PRE MLADÝCH 2

Výzva PRIORITY/D/2/2019

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu PRIORITY mládežníckej politiky (Programy pre mládež 2014-2020)

Záverečný protokol o posúdení žiadosti o dotáciu v rámci Programov pre mládež 2014-2020 - program PRIORITY mládežníckej politiky (Výzva č. PRIORITY/D/2/2019)


Výzva PRIORITY/D/1/2019
 

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu  v rámci programu PRIORITY mládežníckej politiky (Programy pre mládež 2014-2020)

Sprievodca pre  žiadateľov o dotáciu 

Záverečný protokol o posúdení žiadosti o dotáciu v rámci dotačnej schémy MŠVVaŠ SR Programy pre mládež na roky 2014 - 2020 - program PRIORITY mládežníckej politiky (Výzva č. PRIORITY/D/1
/2019)

 

Výzva KOMUNITA III/D/1/2019
 

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu  v rámci programu KOMUNITA MLADÝCH (Programy pre mládež 2014-2020)

Sprievodca pre  žiadateľov o dotáciu

Záverečný protokol o posúdení žiadosti o dotáciu v rámci dotačnej schémy MŠVVaŠ SR Programy pre mládež na roky 2014 - 2020 - program KOMUNITA mladých (výzva č. KOMUNITA III/D/1/2019)
 

Výzva HLAS/D/2019

Výzva pre registrované organizácie v programe HLAS MLADÝCH na roky 2018-2020 na predkladanie žiadostí o dotáciu 

Sprievodca pre registrovaných žiadateľov v programe HLAS MLADÝCH

Záverečný protokol o pridelení dotácie v programe HLAS MLADÝCH na rok 2019 v rámci Programov pre mládež na roky 2014-2020
 

Výzva SLUŽBY/1/D/2019
 

Výzva pre registrované organizácie v programe SLUŽBY PRE MLADÝCH 1 na roky 2018-2020 na predkladanie žiadostí o dotáciu

Sprievodca pre registrovaných žiadateľov v programe SLUŽBY PRE MLADÝCH/1: Poskytovanie informačno-poradenských služieb mladým 

Záverečný protokol o pridelení dotácie v programe SLUŽBY PRE MLADÝCH-1 na rok 2019 v rámci Programov pre mládež na roky 2014-2020

 

Výzva SLUŽBY/2/D/2019

Výzva pre registrované organizácie v porgrame SLUŽBA PRE MLADÝCH 2 na roky 2018-2020 na predkladanie žiadostí o dotáciu 

Sprievodca pre registrovaných žiadateľov v programe SLUŽBY PRE MLADÝCH/2: Poskytovanie služieb v oblasti dobrovoľníctva mládeže

Záverečný protokol o pridelení dotácie v programe SLUŽBY PRE MLADÝCH-2 na rok 2019 v rámci Programov pre mládež na roky 2014-2020

Výzva PODPORA/D/2019 

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci dotačnej schémy PROGRAMY PRE MLÁDEŽ na roky 2014-2020 (PODPORA/D/2019)

Záverečný protokol o pridelení dotácie na rok 2019 registrovaným organizáciám v programe PODPORA mládežníckych organizácií na roky 2018 - 2020 v rámci Programov pre mládež na roky 2014 - 2020
 

Výzva HLAS/R/2019

Výzva pre registrované organizácie v programe HLAS MLADÝCH na roky 2018-2020 na predkladanie žiadostí o prehodnotenie napĺňania kritérií v rámci štandardov programu

Sprievodca pre registrovaných žiadateľov v programe HLAS MLADÝCH

Záverečný protokol o aktualizácii rozpočtového stropu pre registrované organizácie v programu HLAS MLADÝCH na roky 2018-2020 v rámci Programov pre mládež na roky 2014-2020
 


Výzva SLUŽBY/1/R/2019

Výzva pre registrované organizácie v program SLUŽBA PRE MLADÝCH 1 na roky 2018-2020 na predkladanie žiadostí o prehodnotenie napĺňania kritérií v rámci štandardov programu

Sprievodca pre registrovaných žiadateľov v programe SLUŽBY PRE MLADÝCH/1: Poskytovanie informačno-poradenských služieb mladým

Záverečný protokol o aktualizácii rozpočtového stropu pre registrované organizácie v programe SLUŽBY PRE MLADÝCH-1 na roky 2018-2020 v rámci Programov pre mládež na roky 2014-2020

Výzva SLUŽBY/2/R/2019

Výzva pre registrované organizácie v porgrame SLUŽBA PRE MLADÝCH 2 na roky 2018-2020 na predkladanie žiadostí o prehodnotenie napĺňania kritérií v rámci štandardov programu

Sprievodca pre registrovaných žiadateľov v programe SLUŽBY PRE MLADÝCH/2: Poskytovanie služieb v oblasti dobrovoľníctva mládeže

Záverečný protokol o aktualizácii rozpočtového stropu pre registrované organizácie v programe SLUŽBY PRE MLADÝCH-2 na roky 2018-2020 v rámci Programov pre mládež na roky 2014-2020

Skočiť na začiatok stránky