» Deti a mládež » Financovanie práce s deťmi a mládežou » Aktuálne výzvy

Aktuálne výzvy

Výzvy v roku 2017


Výzva SLUŽBY/2/R/2018

Výzva na predkladanie žiadostí o registráciu na roky 2018 - 2020 v rámci Programov pre mládež (SLUŽBY/2/R/2018) - poskytovanie služieb dobrovoľníctva 

SLUŽBY 2 - Sprievodca pre žiadateľov o registráciu


Výzva SLUŽBY/1/R/2018

Výzva na predkladanie žiadostí o registráciu na roky 2018 - 2020 v rámci Programov pre mládež (SLUŽBY/1/R/2018) - poskytovanie informačno-poradenských služieb mladým

SLUŽBY 1 - Sprievodca pre žiadateľov o registráciu


Výzva HLAS/R/2018

Výzva na predkladanie žiadostí o registráciu na roky 2018 - 2020 v rámci Programov pre mládež (HLAS/R/2018)
 

HLAS 2018 - Sprievodca pre žiadateľov o registráciu
 


Výzva PODPORA/R/2018

Výzva na predkladanie žiadostí o registráciu na roky 2018 - 2020 v rámci Programov pre mládež (PODPORA/R/2018)
 
Sprievodca pre žiadateľov: Programy pre mládež na roky 2014 - 2020


Výzva DÔKAZY/D/2/2017
 

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež (DÔKAZY/D/2/2017)

Záverečný protokol o posúdení žiadostí o dotáciu na rok 2017 v rámci Programov pre mládež 2014 - 2020 - program Dôkazy o mladých (Výzva č. DÔKAZY/D/2/2017)

 

Výzva KOMUNITA I/D/2/2017

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež (KOMUNITA I/D/2/2017) 

Záverečný protokol o posúdení žiadostí o dotáciu na rok 2017 v rámci Programov pre mládež 2014-2020/ program KOMUNITA mladých (Výzva č. KOMUNITA I/D/2/2017)

Výzva DÔKAZY/D/1/2017

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež (DÔKAZY/D/1/2017)

Záverečný protokol o posúdení žiadostí o dotáciu na rok 2017 v rámci Programov pre mládež 2014- 2020/ program DÔKAZY o mladých (Výzva č. DÔKAZY/D/1/2017)

 
Výzva KOMUNITA II/D/1/2017

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež ČÍSLO: KOMUNITA II/D/1/2017

Záverečný protokol o posúdení žiadostí o dotáciu na rok 2017 v rámci Programov pre mládež 2014 - 2020/ program KOMUNITA mladých (Výzva č. KOMUNITA II/D/1/2017)


Výzva PRIORITY/D/3/2017

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež (PRIORITY/D/3/2017)

Záverečný protokol o posúdení žiadostí o dotáciu na rok 2017 v rámci Programov pre mládež 2014-2020 - program PRIORITY mládežníckej politiky (Výzva č. PRIORITY/D/3/2017)


Výzva PRIORITY/D/2/2017

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež (PRIORITY/D/2/2017)

Záverečný protokol o posúdení žiadostí o dotáciu na rok 2017 v rámci Programov pre mládež 2014-2020 program PRIORITY mládežníckej politiky (Výzva č. PRIORITY/D/2/2017) 

Výzva PRIORITY/D/1/2017

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež (PRIORITY/D/1/2017)

Záverečný protokol o posúdení žiadostí o dotáciu na rok 2017 v rámci Programov pre mládež 2014 - 2020 - Program PRIORITY mládežníckej politiky


Program finančnej podpory MŠVVaŠ SR PODPORA mládežníckych organizácií - Zoznam registrovaných OZ - žiadateľov o dotáciu v rámci programu PODPORA mládežníckych organizácií v roku 2017
Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež (PODPORA/D/2017)
Výzva na program finančnej podpory MŠVVaŠ SR SLUŽBY mladým, v oblasti práce s mládežou
Program SLUŽBY/D/1/2017:
Záverečný protokol o posúdení žiadostí o dotáciu na rok 2017 v rámci Programov pre mládež 2014 - 2020 - Program SLUŽBY mladým
Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež - SLUŽBY mladým
Spievodca pre žiadateľov - SLUŽBY mladým

Výzva na program finančnej podpory MŠVVaŠ SR HLAS mladých, v oblasti práce s mládežou
Program HLAS/D/1/2017:
Záverečný protokol o posúdení žiadostí o dotáciu na rok 2017 v rámci Programov pre mládež 2014 - 2020 - Program HLAS mladých
Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež - HLAS mladých
Sprievodca pre žiadateľov - HLAS mladých

Výzvy v roku 2016


Výzva na program finančnej podpory MŠVVaŠ SR KOMUNITA mladých, v oblasti práce s mládežou
Program KOMUNITA/D/1/2016:
Záverečný protokol o posúdení žiadostí o dotáciu na rok 2016 v rámci Programov pre mládež 2014 - 2020 - Program KOMUNITA mladých
Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež - KOMUNITA mladých
Sprievodca pre žiadateľov - KOMUNITA mladých

Program finančnej podpory MŠVVaŠ SR 
PODPORA mládežníckych organizácií - Zoznam registrovaných OZ - žiadateľov o dotáciu v rámci programu PODPORA mládežníckych organizácií v roku 2016
Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež (PODPORA/D/2016)

Výzva na program finančnej podpory MŠVVaŠ SR PRIORITY mládežníckej politiky, v oblasti práce s mládežou
Program PRIORITY/D/1/2016:
Záverečný protokol o posúdení žiadostí o dotáciu na rok 2016 v rámci Programov pre mládež 2014 - 2020 - Program PRIORITY mládežníckej politiky

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež - PRIORITY mládežníckej politiky
Sprievodca pre žiadateľov - PRIORITY mládežníckej politiky
Parížska deklarácia (Deklarácia o podpore občianstva  a spoločných hodnotách slobody, tolerancie a nediskriminácie prostredníctvom vzdelávania)

Výzva na program finančnej podpory MŠVVaŠ SR HLAS mladých, v oblasti práce s mládežou
Program HLAS/D/1/2016:
Záverečný protokol o posúdení žiadostí o dotáciu na rok 2016 v rámci Programov pre mládež 2014 - 2020 - Program HLAS mladých

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež - HLAS mladých
Sprievodca pre žiadateľov - HLAS mladých

Výzva na program finančnej podpory MŠVVaŠ SR SLUŽBY mladým, v oblasti práce s mládežou
Program SLUŽBY/D/1/2016:
Záverečný protokol o posúdení žiadostí o dotáciu na rok 2016 v rámci Programov pre mládež 2014 - 2020 - Program SLUŽBY mladým

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež - SLUŽBY mladým
Spievodca pre žiadateľov - SLUŽBY mladým


Výzvy v roku 2015


Výzva na program finančnej podpory MŠVVaŠ SR PRIORITY mládežníckej politiky, v oblasti práce s mládežou
Program PRIORITY/D/2/2015:
Záverečný protokol o posúdení žiadostí o dotáciu na rok 2015 v rámci Programov pre mládež 2014 - 2020 - Program PRIORITY mládežníckej politiky
Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež - PRIORITY mládežníckej politiky
Sprievodca pre žiadateľov - PRIORITY mládežníckej politiky
Prezentácia k pripravovanému  predsedníctvu SR v Rade EÚ 2016
V prípade uzatvorenia partnerstva priložte túto partnerskú zmluvu

Výzva na program finančnej podpory MŠVVaŠ SR PODPORA mládežníckych organizácií, v oblasti práce s mládežou
Program PODPORA/D/2015:
Výzva na prekladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu PODPORA mládežníckych organizácií na rok 2015
Zoznam registrovaných OZ - žiadateľov o dotáciu v rámci programu PODPORA mládežníckych organizácií v roku 2015

Výzva na program finančnej podpory MŠVVaŠ SR HLAS mladých, v oblasti práce s mládežou
Program HLAS/D/1/2015:
Záverečný protokol o posúdení žiadostí o dotáciu na rok 2015 v rámci Programov pre mládež 2014 - 2020 - Program HLAS mladých
Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež - HLAS mladých
Sprievodca pre žiadateľov - HLAS mladých

Výzva na program finančnej podpory MŠVVaŠ SR SLUŽBY mladým, v oblasti práce s mládežou
Program SLUŽBY/D/1/2015:
Záverečný protokol o posúdení žiadostí o dotáciu na rok 2015 v rámci Programov pre mládež 2014 - 2020 - Program SLUŽBY mladým
Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež - SLUŽBY mladým
Spievodca pre žiadateľov - SLUŽBY mladým

Výzva na program finančnej podpory MŠVVaŠ SR PODPORA mládežníckych organizácií, v oblasti práce s mládežou
Program PODPORA/R/2015:
Výzva na predkladanie žiadostí o registráciu v rámci Programov pre mládež
Sprievodca k Výzve na predkladanie žiadostí o registráciu v rámci Programov pre mládež
Informačný list základného kolektívu
Financovanie v programe PODPORA mládežníckych organizácií


Výzvy v roku 2014


2. výzva na program finančnej podpory MŠVVaŠ SR PRIORITY mládežníckej politiky, v oblasti práce s mládežou
Program PRIORITY/D/2/2014:
Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež - PRIORITY mládežníckej politiky - 2. výzva
Sprievodca pre žiadateľov - PRIORITY mládežníckej politiky
Záverečný protokol o posúdení žiadostí o dotáciu na rok 2014 v rámci Programov pre mládež na roky 2014 - 2020 - Program PRIORITY mládežníckej politiky - 2. výzva

Program PRIORITY/D/1/2014:
Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež - PRIORITY mládežníckej politiky
Sprievodca pre žiadateľov - PRIORITY mládežníckej politiky
Záverečný protokol o posúdení žiadostí o dotáciu na rok 2014 v rámci Programov pre mládež na roky 2014 - 2020 - Program PRIORITY mládežníckej politiky - 1. výzva

Výzva na program finančnej podpory MŠVVaŠ SR SLUŽBY mladým, v oblasti práce s mládežou
Program SLUŽBY/D/1/2014:
Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež - SLUŽBY mladým
Spievodca pre žiadateľov - SLUŽBY mladým
Záverečný protokol o posúdení žiadostí o dotáciu na rok 2014 v rámci Programov pre mládež na roky 2014 - 2020 - Program SLUŽBY mladým

Výzva na program finančnej podpory MŠVVaŠ SR HLAS mladých, v oblasti práce s mládežou
Program HLAS/D/1/2014:
Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež - HLAS mladých
Sprievodca pre žiadateľov - HLAS mladých
Záverečný protokol o posúdení žiadostí o dotáciu na rok 2014 v rámci Programov pre mládež na roky 2014 - 2020 - Program HLAS mladých

Výzva na program finančnej podpory MŠVVaŠ SR PODPORA mládežníckych organizácií, v oblasti práce s mládežou
Program PODPORA/R/2014:
Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež (PODPORA/D/2014)
Výzva na predkladanie žiadostí o registráciu v rámci Programov pre mládež
Sprievodca k Výzve na predkladanie žiadostí o registráciu v rámci Programov pre mládež
Informačný list základného kolektívu