Navigácia

Výročné správy o stave vysokého školstva

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky každoročne vypracúva výročnú správu o stave vysokého školstva, ktorú predkladá vláde Slovenskej republiky. Výročná správa o stave vysokého školstva obsahuje najmä informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní (počty študentov a absolventov, informácie o prijímacom konaní), o podpore výskumu, vývoja a ďalšej tvorivej činnosti na vysokých školách, o sociálnej podpore študentov, o podpore rozvoja vysokých škôl, ale aj o financovaní a hospodárení verejných vysokých škôl.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky