Financovanie športu v roku 2015

REGISTER POSKYTNUTÝCH FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV V ROKU 2015
VYÚČTOVANIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV POSKYTNUTÝCH V ROKU 2015

DOTÁCIE A PRÍSPEVKY V ROKU 2015:

2015-07 Opatrenia osobitného významu v oblasti športu (mimoriadny prínos)
(otvorená od 22.10.2015 do 22.11.2015)
VÝZVA - FORMULÁR - ROZHODNUTIE MINISTRA: 701

2015-06 Opatrenia osobitného významu v oblasti športu (mimoriadny prínos)
(otvorená od 07.07.2015 do 07.08.2015)
VÝZVA - FORMULÁR - ROZHODNUTIE MINISTRA: 603

2015-05 Opatrenia osobitného významu v oblasti športu (futbalové štadióny)
(otvorená od 14.1.2015 do 13.2.2015)
VÝZVA - FORMULÁR - ROZHODNUTIE MINISTRA: 503

2015-04 Šport a zdravie
(otvorená od 14.11.2014 do 15.12.2014)
VÝZVA - FORMULÁR - ROZHODNUTIA MINISTRA: 401

2015-03 Opatrenia osobitného významu v oblasti športu (kapitálové transfery)
(otvorená od 14.11.2014 do 15.12.2014)
VÝZVA - FORMULÁR - ROZHODNUTIA MINISTRA: 301, 302, 303, 304

2015-02 Opatrenia osobitného významu v oblasti športu (bežné transfery)
(otvorená od 14.11.2014 do 15.12.2014)
VÝZVA - FORMULÁR - ROZHODNUTIA MINISTRA: 201, 202, 203, 204, 205

2015-01 Športové zväzy
(otvorená od 14.11.2014 do 15.12.2014)
VÝZVA - FORMULÁR - ROZHODNUTIA MINISTRA: 101, 102, 103

2015-00 Záväzný postup pri predkladaní žiadostí o poskytnutie dotácie
(zverejnený 14.11.2014, platný pre všetky výzvy zverejnené v roku 2015)
ZÁVÄZNÝ POSTUP

Skočiť na začiatok stránky