Navigácia

Financovanie športu v roku 2012

REGISTER POSKYTNUTÝCH FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV V ROKU 2012
VYÚČTOVANIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV POSKYTNUTÝCH V ROKU 2012

DOTÁCIE A PRÍSPEVKY V ROKU 2016:

2012-20 Zabezpečenie olympijských a paralympijských aktivít v oblasti športu
(otvorená od 9.11.2012 do 10.12.201)
VÝZVA - ŽIADOSŤ - DOTÁCIE

2012-19 Športové odvetvia
(otvorená od 24.10.2012 do 30.11.2012)
VÝZVA - ŽIADOSŤ - DOTÁCIE

2012-18 Odmeny športovcov za výsledky dosiahnuté v roku 2011 a trénerov mládeže
(otvorená od 24.10.2012 do 30.11.2012)
VÝZVA - ŽIADOSŤ - DOTÁCIE

2012-17 Odmeny za výsledky dosiahnuté na OH/PH 2012
(otvorená od 3.9.2012 do 3.10.2012)
VÝZVA - ŽIADOSŤ - DOTÁCIE

2012-16 Športové podujatia žiakov
(otvorená od 21.8.2012 do 30.9.2012)
VÝZVA - ŽIADOSŤ - DOTÁCIE

2012-15 Investičné zabezpečenie športovej reprezentácie SR
(otvorená od 19.7.2012 do 31.8.2012)
VÝZVA - ŽIADOSŤ - DOTÁCIE

2012-14 Zabezpečenie komplexnej starostlivosti o športovcov zaradených do centier olympijskej prípravy
(otvorená od 4.7.2012 do 6.8.2012)
VÝZVA - ŽIADOSŤ - METODICKÝ POKYN - DOTÁCIE

2012-13 Zabezpečenie školských športových aktivít
(otvorená od 15.5.2012 do 15.6.2012)
VÝZVA - ŽIADOSŤ - DOTÁCIE

2012-12 Zabezpečenie značenia turistických trás
(otvorená od 2.5.2012 do 15.6.2012)
VÝZVA - ŽIADOSŤ - DOTÁCIE

2012-11 Zabezpečenie organizovania významných športových podujatí
(otvorená od 2.5.2012 do 15.6.2012)
VÝZVA - ŽIADOSŤ - DOTÁCIE

2012-10 Športové odvetvia
(otvorená od 2.5.2012 do 15.6.2012)
VÝZVA - ŽIADOSŤ - PODUJATIA - DOTÁCIE
Poznámka: V rámci tejto výzvy sú alokované finančné prostriedky aj na organizovanie podujatí v SR (okrem majstrovstiev sveta, majstrovstiev Európy, svetových pohárov a európskych pohárov), aj na tie, ktoré v minulosti organizoval iný subjekt ako oprávnený žiadateľ podľa tejto výzvy (na tieto podujatia už nebude zverejnená ďalšia osobitná výzva).

2012-09 Šport zdravotné znevýhodnených
(VÝZVA BOLA ZRUŠENÁ)
(otvorená od 9.3.2012 do 7.4.2012)
VÝZVA - ŽIADOSŤ - VÝSLEDKY

2012-08 Športové podujatia detí, žiakov a študentov
(otvorená od 7.3.2012 do 6.4.2012)
VÝZVA - ŽIADOSŤ - DOTÁCIE

2012-07 Zabezpečenie muzeálnych aktivít v oblasti športu
(otvorená od 23.2.2012 do 23.3.2012)
VÝZVA - ŽIADOSŤ - DOTÁCIE

2012-06 Zabezpečenie vysokoškolských aktivít v oblasti športu
(otvorená od 16.2.2012 do 16.3.2012)
VÝZVA - ŽIADOSŤ - DOTÁCIE

2012-05 Športové odvetvia
(VÝZVA BOLA ZRUŠENÁ)
(otvorená od 16.2.2012 do 16.3.2012)
VÝZVA - ŽIADOSŤ - VÝSLEDKY

2012-04 Športové poukazy - pilotný projekt pre športové zväzy
(otvorená od 7.2.2012 do 8.3.2012)
VÝZVA - ŽIADOSŤ - VÝKAZ - DOTÁCIE

2012-03 Športové poukazy - pilotný projekt pre školy
(otvorená od 7.2.2012 do 8.3.2012)
VÝZVA - ŽIADOSŤ - DOTÁCIE

2012-02 Zabezpečenie olympijských a paralympijských aktivít v oblasti športu
(otvorená od 14.11.2011 do 14.12.2011)
VÝZVA - ŽIADOSŤ - DOTÁCIE

2012-01 Financovanie športu v roku 2012
(otvorená od 24.10.2011 do 24.11.2011)
VÝZVA - ŽIADOSŤ - KRITÉRIÁDOTÁCIE

Skočiť na začiatok stránky