Špeciálnopedagogické poradenstvo

     Špeciálnopedagogickú činnosť v školách a školských zariadeniach vykonáva špeciálny pedagóg. Špeciálny pedagóg, vykonávajúci činnosť najmä mimo poradenského zariadenia, je terénny špeciálny pedagóg
     Špeciálnopedagogická činnosť je zameraná najmä na špeciálnopedagogické pôsobenie na zvyšovanie úrovne výchovného a vzdelávacieho prospievania detí špeciálnopedagogickými metódami, technikami a postupmi zodpovedajúcimi súčasným poznatkom pedagogických vied a stavu praxe a jej hodnotenie, používanie špeciálnopedagogických diagnostických metód, špeciálnopedagogické korektívne a reedukačné postupy.
Skočiť na začiatok stránky