» Medzinárodná spolupráca » Uznávanie dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií zo zahraničia

Uznávanie dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií zo zahraničia

Úlohy súvisiace s uznávaním zahraničného dokladu o vzdelaní alebo odbornej kvalifikácie vykonáva Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní.

Podrobne spracované "Často opakované otázky" určite poskytnú vyčerpávajúce odpovede na rozličné typy otázok súvisiacich s posudzovaním zahraničného štúdia a s uznávaním zahraničných dokladov o vzdelaní na území SR. V prípade pretrvávajúcich nejasností je možné využiť osobnú konzultáciu s odbornými zamestnancami SUDV, ktorí sú však k dispozícii len počas úradných a konzultačných dní. Všetky kontakty a úradné hodiny sa nachádzajú na tejto stránke.

OZNAM

Z dôvodu sťahovania sa SUDV na novú adresu (Černyševského 27, 851 01 Bratislava - Petržalka) budú konzultačné, telefonické a overovacie hodiny pre Apostille / Superlegalizáciu od 23.04.2019 do 26.04.2019 zrušené.

SUDV bude 
opäť k dispozícii od 29.04.2019.