» Medzinárodná spolupráca » Uznávanie dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií zo zahraničia » Kontakty a stránkové hodiny

Kontakty a stránkové hodiny

Konzultačné a telefonické hodiny

Pondelok 9:00 - 11:30 a 12:30 - 14:00
Streda 9:00 - 11:30 a 12:30 - 14:00
Štvrtok 9:00 - 11:30 a 12:30 - 14:00
Overovacie hodiny - Apostille / Superlegalizácia

Pondelok 9:00 - 11:30 a 12:30 - 14:00
Streda 9:00 - 11:30 a 12:30 - 14:00
Štvrtok 9:00 - 11:30 a 12:30 - 14:00
 

Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste nás telefonicky kontaktovali iba počas konzultačných a telefonických hodín s otázkami, na ktoré ste nenašli odpoveď na našich internetových stránkach, ktoré pravidelne aktualizujeme. Za porozumenie ďakujeme.
 
Poštová adresa:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní
Stromová 1
813 30  Bratislava

Mgr. Andrej Stračár - sekretariát
Telefón: 02/59374 623
E-mail: sudv@minedu.sk

Mgr. Alena Fodorová - riaditeľka
Telefón: 02/59374 616

Mgr. Lucia Húšťavová
Telefón: 02/59374 619

Mgr. Eva Madarásová
Telefón: 02/59374 618

Mgr. Ivan Šupej
Telefón: 02/59374 620

Mgr. Alexander Turček
Telefón: 02/59374 622

Mgr. Dominika Zvonárová
Telefón: 02/59374 624

Mgr. Miroslava Palovičová - informácie o Apostille / Superlegalizácii
Telefón: 02/59374 617