Operačný program Výskum a vývoj EU - ERDF

Aktuality

EK schválila Slovensku operačný program Výskum a inovácie

29.10.2014 -      Európska komisia schválila Slovensku operačný program (OP) Výskum a inovácie pre programové obdobie 2014 – 2020.      „V tomto operačnom programe je pre Slovensko pripravených 2,266 mili…

Národné podnikateľské centrum podporuje spoluprácu výskumnej a firemnej sféry

09.10.2014 -      Podporovať spoluprácu vedecko-výskumných a podnikateľských subjektov je hlavným cieľom Národného podnikateľského centra. Na jeho vytvorení pracuje Centrum vedecko-technických informácií SR …

Unikátnou myšlienkou prerazili vo svete nových technológií

08.10.2014 -      Zvýšenie efektívnosti výroby energie z alternatívnych palív a zváranie bez negatívneho vplyvu na životné prostredie sa usiluje zaviesť do praxe Výskumný ústav zváračský – Priemyselný inštit…

Slovenský výskum zlepšuje liečebné postupy

30.09.2014 -      Výskum na slovenských vysokých školách začína byť s pomocou finančných prostriedkov Európskej únie špičkový. Mnoho excelentných centier prináša riešenia svetovej úrovne. K takým patria aj v…

Výročná správa o vykonávaní operačného programu Vzdelávanie za obdobie január – december 2013

26.09.2014 - Na webovom sídle MŠVVaŠ SR bolo dňa 26.9.2014 zverejnená Výročná správa o vykonávaní operačného programu Vzdelávanie za obdobie január – december 2013.  

Výskum mikroklímy Nitry prekvapil aj vedcov

12.09.2014 -      Kolektív výskumníkov z oblasti fyziky, chémie, environmentalistiky a matematiky sa dopracoval k originálnym výsledkom vedeckého projektu financovaného z eurofondov. Realizovala ho Univerzit…

V centrách UMB vedia simulovať hrozby aj bezpečnosť

10.09.2014 -      Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici má vďaka eurofondom vybudované dve centrá excelentnosti zamerané na krízové situácie. Vedecký tím v nich dokáže simulovať nielen prírodné katastrof…

Minister školstva Peter Pellegrini odvolal riaditeľa Agentúry MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy

26.08.2014 -      Minister školstva, vedy, výskumu a športu Peter Pellegrini odvolal riaditeľa Agentúry MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ (AŠFEÚ) Mariána Kostolányiho.      „Vzhľadom na moju nespokojnosť…

Letná škola 2014 prinesie autorom aj oprávnenie na vstup do elektronického systému

04.08.2014 -      Bohatý program pre 450 autorov a posudzovateľov úloh z celého Slovenska ponúka Letná škola 2014 v národnom projekte Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využit…

OLAF zverejnil Výročnú správu o operatívnej činnosti za rok 2013

04.08.2014 - http://www.olaf.vlada.gov.sk/vyrocna-sprava-olaf-u-za-rok-2013-olaf-zvysil-pocet-vysetrovani-a-tym-aj-prinos-pre-danovych-poplatnikov/
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku