Operačný program Výskum a vývoj EU - ERDF

Aktuality

ASFEU mení názov

30.06.2015 -      Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ mení od 1. júla 2015 svoj názov.      S účinnosťou od 1. 7. 2015 dochádza na základe Dodatku č. 3 k Zri…

Verejnosť zaujali európske programy vo vzdelávaní, výskume a vývoji

19.05.2015 -      Vo štvrtok 7. mája 2015 sme si pripomenuli Deň Európy, integráciu do veľkej európskej rodiny. Európa a Európska únia - to sú aj európske štrukturálne fondy, významná podpora  pre Slovensko.…

V Brezne majú vďaka eurofondom v teréne rómske aktivistky

02.04.2015 -      Mesto Brezno nedávno ukončilo projekt zameraný na preventívne výchovno-vzdelávacie aktivity pre cieľové skupiny z marginalizovaných rómskych komunít (MRK) rôznych vekových kategórií - žiako…

Eurokomisárka Corina Cretu na pôde SAV

27.03.2015 -      Prednášku o projektoch výskumu a vedy na pôde Slovenskej akadémie vied si počas pracovnej návštevy SR 26. marca 2015 vypočula európska komisárka pre regionálnu politiku Corina Cretu. Počas …

Na UKF v Nitre majú do študijného programu integrovaný francúzsky jazyk

10.03.2015 -      Francúzsky jazyk naberá na popularite aj na Slovensku a inšpiruje aj vysokoškolákov. Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) podporila v rám…

Svetové unikáty slovenských astronómov vďaka eurofondom

06.03.2015 -      Observatórium na Lomnickom štíte sa vďaka unikátnym prístrojom zaradilo medzi svetovú špičku v oblasti výskumu slnečnej koróny. Naše výskumy zaujali dokonca aj Američanov, ktorí prejavili z…

Ako na záplavy, epidémie a teroristické útoky pod záštitou generála M.R. Štefánika

26.01.2015 -      Aj túto zaujímavú kombináciu prinášajú eurofondy. Krízové situácie ako pandémie, teroristické útoky, záplavy, karantény alebo odstraňovanie výbušnín sa nás v súčasnosti dotýkajú omnoho viac…

Informácia o zámere vyhlásiť výzvy

12.01.2015 - Sekcia štrukturálnych fondov EÚ Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ si Vás dovoľujú informovať o z…

Pracovisko experimentálnej fyziky v Košiciach s jedinečnými výsledkami

18.12.2014 -      Akademické pracovisko s fascinujúcimi výsledkami v oblastivýskumu fyziky. Tak možno v skratke charakterizovať Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied (ÚEF SAV) v Košiciach. Je…

Ochrana lesa nielen na papieri

28.11.2014 -      Ochrana lesného bohatstva, jeho monitorovanie, boj proti škodcom bez používania chemických metód  i výskum v teréne  sú dôkazom reálnych aktivít Národného lesníckeho centra. Spolu šesť proj…
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku