» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2007 - 2013 » OP Výskum a vývoj (ERDF) » Aktuality
Operačný program Výskum a vývoj EU - ERDF

Aktuality

V Martine vybudujú vedecký park pre biomedicínu

29.11.2013 -      Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič spolu s rektorom Univerzity Komenského v Bratislave Karolom Mičietom podpísali dnes na pôde MŠVVaŠ SR Zmluvu o poskytnutí nenávra...

Oznámenie o strategickom dokumente o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

28.11.2013 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje, že oznámenie o strategickom dokumente podľa zákona č. 24/2006 Z. z o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení nie...

Vďaka tabletom a interaktívnym tabuliam zatraktívnime žiakom vyučovanie

20.11.2013 -      Mnohé základné a stredné školy na Slovensku budú môcť už onedlho využívať vo vyučovaní tablety, interaktívne tabule či notebooky, materským školám budú  naviac dodané tlačiarne. Tieto digit...

Informácia o zvýšení indikatívnej výšky finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci priebežnej výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na vybudovanie univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier s kódom OPVaV-2013/2.2/09-RO

19.11.2013 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj informuje žiadateľov, že v súlade s § 13 ods. 10 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpo...

Dnes bola vyhlásená súťaž Vitaj v našom regióne!

13.11.2013 -      Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) vyhlásila 13. novembra 2013 cudzojazyčnú súťaž s názvom Vitaj v našom regióne!. Zapojiť sa do nej...

Informácia o zmene povinnej prílohy č. 3-15 k Žiadosti o NFP k priebežnej výzve s kódom OPVaV-2013/2.2/10-RO

12.11.2013 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj informuje žiadateľov, že na základe § 13 ods. 10 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpo...

NÚCEM overuje kvalitu nových testov pre elektronické prostredie na 52 školách

11.11.2013 -      Žiaci v 52 základných a stredných školách z celého Slovenska budú počas najbližších dní testovať prvé úlohy, ktoré vytvorili učitelia v regiónoch v rámci národného projektu Zvyšovanie kvali...

Interaktívne tabule mieria do škôl. Bude ich viac ako 2 600.

11.11.2013 -      Národný projekt „Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety“ zabezpečí žiakom základných a stredných škôl interaktívne učebne.      Súčasná spoločnosť,...

Rokovala Rada vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu

28.10.2013 -      Za účasti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča sa dnes v Bratislave konalo 9. zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre odborné vzdelávanie a prípravu.     ...

Oznámenie o schválení Výročnej správy o vykonávaní operačného programu Výskum a vývoj za rok 2012

25.10.2013 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako Riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj si Vám dovoľuje oznámiť, že Európska komisia dňa 18. októbra 2013 schválila Výročnú správu...

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ