» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2007 - 2013 » OP Výskum a vývoj (ERDF) » Aktuality
Operačný program Výskum a vývoj EU - ERDF

Aktuality

V celoslovenskom finále SOČ bude súťažiť takmer 300 stredoškolákov

17.04.2014 -   Najväčším stretnutím talentovaných stredoškolákov v oblasti prírodovedných, technických, humanitných a spoločenskovedných odborov bude v dňoch 22. - 25. apríla 2014 celoslovenská prehliadka St...

Úspešný projekt sa udomácnil v stovkách škôl

08.04.2014 -      Metodicko-pedagogické centrum už tretí školský rok realizuje na 200 základných školách projekt, ktorý učiteľom pomáha v práci s deťmi nielen počas vyučovania, ale aj v rámci mimoškolských a...

Oznámenie o vypracovaní správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu „Operačný program Výskum a inovácie“

01.04.2014 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje, že správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu s celoštátnym dosahom v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o ...

Zverejnenie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok „Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov“

01.04.2014 - Dňa 01.04.2014 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný...

Jednoduché spracovanie zložitých vecí

28.03.2014 -      Vysokoškoláci majú šancu zapojiť sa do súťaže o najmodernejšie tablety. Musia však reagovať na súťaž Nauč ma rozumieť vede, ktorú vyhlásila Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a š...

Pán poslanec spája nespojiteľné. Jeho tvrdenia sú nezmysly.

11.03.2014 -      Poslanec NR SR Miroslav Beblavý len nedávno tvrdil, že z eurofondov by sme mali zvyšovať platy učiteľov. To je však neprípustné v celej Európskej únii. Neskôr na margo zoznamu preferovaných...

Ochrana duševného vlastníctva spája vedu s praxou

06.03.2014 -      Ochrana duševného vlastníctva a premietnutie výsledkov výskumu do hospodársko-spoločenskej praxe je cieľom národného projektu, ktorý už štvrtý rok realizuje Centrum vedecko-technických info...

„Rozsah hodnotenia strategického dokumentu „Operačný program Výskum a inovácie“.

20.02.2014 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje, že rozsah hodnotenia strategického dokumentu „Operačný program Výskum a inovácie“ podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov n...

Postoje banskobystrickej župy ignorujú platné pravidlá

13.02.2014 -      Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja adresoval rezortu školstva otvorený list, v ktorom spochybňuje platné pravidlá a zaužívané postupy. Tieto vyjadrenia ignorujú všeobecne známe ...

Nauč ma rozumieť vede

12.02.2014 -      Nemusíš byť Einstein ani Newton! Ak si šikovný a kreatívny vysokoškolák, zapoj sa do súťaže Nauč ma rozumieť vede, ktorú 12. februára 2014 vyhlásila Agentúra Ministerstva školstva, vedy, vý...

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ