» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2007 - 2013 » OP Výskum a vývoj (ERDF) » Aktuality
Operačný program Výskum a vývoj EU - ERDF

Aktuality

Začína sa výstavba špičkových univerzitných pracovísk na Žilinskej univerzite

16.06.2014 -      Žilinská univerzita (ŽU) v Žiline sa rozrastá. V piatok 13. júna 2014 bol za účasti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča položený základný kameň dvoch nových vedeck...

Slovenským vedcom a výskumníkom bude pomáhať Styčná kancelária pre výskum a vývoj v Bruseli

13.06.2014 -        Podpora slovenských subjektov pôsobiacich v oblasti výskumu a vývoja pri zapájaní sa do aktívnej a efektívnej európskej výskumnej spolupráce prostredníctvom komunitárnych programov EÚ (...

Eurofondy sú v Čechách a v Poľsku nastavené odlišne

10.06.2014 -      Spôsob čerpania a financovania vedecko-výskumných projektov, ktoré sú podporené z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, je u našich susedov odlišný najmä administratívne. Hoci sú Slovensko...

Elektronický testovací systém je už v skúšobnej prevádzke

09.06.2014 -      Národný projekt Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania (E-test) vstúpil v máji 2014 do fázy, kde sa školy zúčastňujú na spuste...

Liečivé rastliny sa šľachtia aj v univerzitnej záhrade v Prešove

05.06.2014 -      Vedecký tím Prešovskej univerzity v Prešove vyšľachtil nové odrody rumančeka kamilkového a mäty piepornej. Zaujímavosťou tohto šľachtenia je to, že zatiaľ čo v komerčne pestovanej mäte piep...

Súťaž Nauč ma rozumieť vede má víťazov

03.06.2014 -      Jedenásť vysokoškolákov využilo šancu nielen súťažiť, ale aj vysvetliť žiakom základných škôl princípy vedy. Pútavými a edukatívnymi videami sa snažili priblížiť rôzne oblasti fyziky, bioló...

Pozastavenie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPV-2014/2.2/01 Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov

03.06.2014 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako Riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie pozastavuje, na základe § 13 ods. 8 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z f...

Unikátny výskum kilometre nad zemou

02.06.2014 -      Projekty univerzít, ktoré sú financované z eurofondov, realizujú vedecké tímy nielen na zemi, ale aj v oblakoch. V prípade Žilinskej univerzity v Žiline ide o originálny výskum brzdenia koľ...

Nová technológia pre optické siete

29.05.2014 -      Senzory, elektronika či internetové pripojenie fungujú dnes aj pomocou optických sietí. Takzvaná optika dokáže prenášať dáta rýchlejšie a je menej náchylná na rušenie spojenia ako bežné med...

Poľnohospodárska univerzita skúmala zabudnuté plodiny

23.05.2014 -      Eurofondy umožnili Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre okrem iného zaoberať sa aj možnosťami zlepšenia zdravia obyvateľstva. Ekologické poľnohospodárstvo je súčasťou  Spoločnej ...
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ