» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2007 - 2013 » OP Výskum a vývoj (ERDF) » Aktuality
Operačný program Výskum a vývoj EU - ERDF

Aktuality

Liečivé rastliny sa šľachtia aj v univerzitnej záhrade v Prešove

05.06.2014 -      Vedecký tím Prešovskej univerzity v Prešove vyšľachtil nové odrody rumančeka kamilkového a mäty piepornej. Zaujímavosťou tohto šľachtenia je to, že zatiaľ čo v komerčne pestovanej mäte piep...

Súťaž Nauč ma rozumieť vede má víťazov

03.06.2014 -      Jedenásť vysokoškolákov využilo šancu nielen súťažiť, ale aj vysvetliť žiakom základných škôl princípy vedy. Pútavými a edukatívnymi videami sa snažili priblížiť rôzne oblasti fyziky, bioló...

Pozastavenie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPV-2014/2.2/01 Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov

03.06.2014 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako Riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie pozastavuje, na základe § 13 ods. 8 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z f...

Unikátny výskum kilometre nad zemou

02.06.2014 -      Projekty univerzít, ktoré sú financované z eurofondov, realizujú vedecké tímy nielen na zemi, ale aj v oblakoch. V prípade Žilinskej univerzity v Žiline ide o originálny výskum brzdenia koľ...

Nová technológia pre optické siete

29.05.2014 -      Senzory, elektronika či internetové pripojenie fungujú dnes aj pomocou optických sietí. Takzvaná optika dokáže prenášať dáta rýchlejšie a je menej náchylná na rušenie spojenia ako bežné med...

Poľnohospodárska univerzita skúmala zabudnuté plodiny

23.05.2014 -      Eurofondy umožnili Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre okrem iného zaoberať sa aj možnosťami zlepšenia zdravia obyvateľstva. Ekologické poľnohospodárstvo je súčasťou  Spoločnej ...

Metodicko-pedagogické centrum predstavilo nový projekt

23.05.2014 -      K národným projektom zameraným na marginalizované rómske komunity, ktoré realizuje Metodicko-pedagogické centrum (MPC), pribudol ďalší. Ide o projekt inkluzívnej edukácie PRINED, ktorý v up...

Eurofondy pomohli vstupu do Európskeho výskumného priestoru

20.05.2014 -      Implantáty šité na mieru a výskum získavania a spracovania zemských zdrojov patria medzi najvýraznejšie úspechy Technickej univerzity v Košiciach (TUKE). Vďaka 31 projektom, na ktoré získal...

Moderné odborné učebne sú už na pilotných školách

19.05.2014 -      Do projektu „Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností ...

SAV si na výskum prilepšila eurofondmi v sume 155 miliónov eur

09.05.2014 -      Už viac ako 60 rokov sústreďuje Slovenská akadémia vied na svojich pracoviskách najvýznamnejších vedcov. V programovom období 2007-2013 im eurofondy umožnili realizovať až 73 projektov. Pod...
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ